Skip to main content

Shîrudo tehnoloģija

Nepārspējama un vienkārša pielāgojamība uzreiz pēc izsaiņošanas.

Klāsta attēls

Kuri standarti regulē fluorētu siltumnīcefekta gāzu drošību?

Tiek piemēroti divi standarti, kas aptver drošības noteikumus attiecībā uz aukstumaģentiem:

 • Toksiskums (A vai B): ietverts vispārējā standartā attiecībā uz aukstumaģentiem EN378:2016.
 • Uzliesmojamība (1, 2L, 2, 3): ietverta speciālajā siltumsūkņu standartā IEC60335-2-40 (6. izd.), jo tas prevalē pār standartu EN378:2016

Ar Shîrudo tehnoloģiju Daikin īsteno IEC prasības, nodrošinot visus nepieciešamos aukstumaģenta kontroles risinājumus rūpnīcā.

Tas nozīmē, ka nav nepieciešams veikt laikietilpīgus pētījumus vai uz objektu piegādāt citu aprīkojumu, kas padara VRV 5 konstrukciju viegli projektējamu un ātri uzstādāmu.

Lai mazinātu stresu, projektējot jebkādas komerciālās ēkas, validējiet savu projektu mūsu Xpress programmatūrā, kas ietver stāvu plānojuma integrāciju.

Kā darbojas Shîrudo tehnoloģija?

Shîrudo tehnoloģija nodrošina aukstumaģenta kontroles risinājumus rūpnīcā, proti, VRV 5 sistēma tiek aprīkota ar sensoriem, slēgvārstiem un trauksmes signalizāciju, kam piešķirta trešās puses paziņotās struktūras (SGS CEBEC) CB sertifikācija.

Attēls — integrētais sensors

Integrēti sensori aukstumaģenta noplūdes noteikšanai

 • Integrēti katrā iekštelpu ierīcē
 • Automātiskā pārraudzība konstatē pat visniecīgāko aukstumaģenta noplūdi
 • Automātiski aktivizē atbildes pasākumus: avārijsignalizāciju un slēgvārstus
Attēls — integrētā avārijsignalizācija

Integrēta trauksme

 • Lokāla vizuālā un akustiskā avārijsignalizācija, kas integrēta ar vadu pievienojamajā Madoka tālvadības pultī
 • Papildu pārraudzības avārijsignalizāciju var integrēt, izmantojot:
  • Lauka iestatījums Madoka vadības ierīcē
  • Ieejas signāls, kas aktivizē 3 puses avārijsignalizāciju
Attēls — integrētie slēgvārsti

Lai nodrošinātu atbilstību standartam IEC60335-2-40, pat vismazākajām telpām tiek nodrošināti slēgvārsti.

Atkarībā no sistēmas tie tiek integrēti āra ierīcē vai (BS)SV kārbā. Noplūdes gadījumā aukstumaģents vai nu tiek iesūknēts atpakaļ āra ierīcē, vai arī tiek noslēgti konkrēti atzari, lai aizturētu noplūdi un mazinātu aukstumaģenta noplūdes apjomu.

Detalizēta informācija par Shîrudo tehnoloģiju

VRV 5 siltuma reģenerācijas iekārta

VRV 5 siltumsūknis un S-series 8-10-12

VRV 5 S-series (4-5-6)

Uzziniet vairāk par sistēmu VRV 5

 • Klāsta attēls

  VRV 5 S-series

  Zemāks CO2 ekvivalents un tirgū vadoša efektivitāte

Uzziniet vairāk par fluorētu siltumnīcefekta gāzu drošības standartiem

Saistītie raksti

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?