vrv 5 iekārta mazas mājas ārpusē

Shîrudo tehnoloģija

Mēs parūpējāmies par atbilstību jūsu vietā

Kuri standarti regulē fluorētu siltumnīcefekta gāzu drošīb?

Drošības noteikumus attiecībā uz aukstumaģentiem ietver 2 standarti:

 • EN378:2016 — vispārējais standarts attiecībā uz aukstumaģentiem, kas ietver aukstumaģenta toksiskumu (A vai B klase)
 • IEC60335-2-40 (6. izd.) — standarts, kas attiecas konkrēti uz siltumsūkņu produktiem un ietver aukstumaģenta uzliesmojamību (1, 2L, 2, 3)

IEC60335-2-40 (6. izd.) ir standarts, kas attiecas uz konkrētu produktu, un tas prevalē par jebkādiem vispārējiem produktu standartiem, kāds ir, piemēram, EN378:2016.

Ņemot vērā arī to, ka uzliesmojamības ierobežojumi A2L aukstumaģentiem ir stingrāki nekā ierobežojumi, kas attiecas uz toksiskumu, VRV 5 lietojuma jomu regulē standarts IEC60335-2-40 (6. izd.)!

Kā gūt maksimālu labumu no R-32 VRV sistēmas, ievērojot standarta IEC60335-2-40 (6. izd.) prasības?

Produktu standarts IEC60335-2-40 (6. izd.) nosaka minimālo telpas platību, kas jāievēro atkarībā no kopējā aukstumaģenta daudzuma sistēmā, un pasākumus, ko var īstenot, lai atvieglotu minimālās telpas platības ierobežojumus

Sistēmas patiesā elastība ir lielā mērā atkarīga no tā, kā tiek ievēroti minimālie apsvērumi, kas nepieciešami, lai izvēlētos, uzstādītu un uzturētu sistēmu.

Kā darbojas Shîrudo tehnoloģija?

Shîrudo tehnoloģija ietver 2 rūpnīcā integrētus līdzekļus un sistēmā VRV 5 iebūvētus sensorus, kas ieguvuši trešās puses CB sertifikāciju pilnvarotā iestādē (SGS CEBEC)

Tā piedāvā jums elastību, ko nodrošina iespēja aprīkot pat telpas, kuru platība ir tikai 10 m², bez nepieciešamības veikt laikietilpīgu izvēli un papildu pasākumus objektā.

 

Ja nepieciešams aprīkot telpas, kas mazākas par 10 m², sazinieties ar savu vietējo tirdzniecības pārstāvi.
Attēls — integrētais sensors
 • Integrēti katrā iekštelpu ierīcē
 • Automātiskā pārraudzība konstatē pat visniecīgāko aukstumaģenta noplūdi
 • Automātiski aktivizē atbildes pasākumus: avārijsignalizāciju un slēgvārstus
Attēls — integrētā avārijsignalizācija
 • Lokāla vizuālā un akustiskā avārijsignalizācija, kas integrēta ar vadu pievienojamajā Madoka tālvadības pultī
 • Papildu pārraudzības avārijsignalizāciju var integrēt, izmantojot:
  • Lauka iestatījums Madoka vadības ierīcē
  • Ieejas signāls, kas aktivizē 3 puses avārijsignalizāciju
   • Izmantojot āra ierīces PCB
   • Izmantojot iekštelpu ierīces releja PCB​ (izvēles aprīkojums)
   • Izmantojot Intelligent Touch Manager​
Attēls — integrētie slēgvārsti
 • Aukstumaģents tiek automātiski atgūts no āra ierīces
 • Pēc atkopšanas slēgvārsti aizveras un aukstumaģents tiek droši izolēts

Uzziniet, cik elastīga ir sistēma VRV 5

Minimālā telpas platība, kas nepieciešama R-32 VRV sistēmai ar 6,5 kg aukstumaģenta, ir 39 m². Pateicoties Shîrudo tehnoloģijai, VRV 5 iekštelpu ierīces var uzstādīt pat telpās, kuru platība ir tikai 10 m².

Uzziniet, cik elastīga ir sistēma VRV 5 jūsu projektam, izmantojot zemāk redzamos slīdņus

vrv-slider

Uzziniet vairāk par sistēmu VRV 5

vrv5-header.jpg

VRV 5 S-series

Zemāks CO2 ekvivalents un tirgū vadoša efektivitāte

Uzziniet vairāk par fluorētu siltumnīcefekta gāzu drošības standartiem

Saistītie raksti