Skip to main content

Shîrudo tehnoloģija

Nepārspējama un vienkārša pielāgojamība uzreiz pēc izsaiņošanas.

Kuri standarti regulē fluorētu siltumnīcefekta gāzu drošību?

Tiek piemēroti divi standarti, kas aptver drošības noteikumus attiecībā uz aukstumaģentiem:

 • Uzliesmojamība (1, 2L, 2, 3): ietverta speciālajā siltumsūkņu standartā IEC60335-2-40 (6. izd.), jo tas prevalē pār standartu EN378:2016
 • Toksiskums (A vai B): ietverts vispārējā standartā attiecībā uz aukstumaģentiem EN378:2016.

A2L aukstumaģentu uzliesmojamības ierobežojumi ir stingrāki nekā toksiskuma ierobežojumi, tāpēc Shîrudo tehnoloģija ir orientēta uz maksimālas elastības nodrošināšanu IEC60335-2-40 (6. izd.) prasību ietvaros.

Sirdsmiers

Ar Shîrudo tehnoģiju Daikin nodrošina atbilstību produktu standartam IEC60335-2-40 (6. izd.) iekštelpu ierīcēm. Pateicoties rūpnīcā integrētiem aukstumaģenta kontroles risinājumiem, šīs ir arī visātrāk projektējamās un vispielāgojamākās sistēmas

Nav nepieciešami sarežģīti un laikietilpīgi aprēķini — pat uzstādot mazās telpās.

Lai mazinātu stresu, projektējot jebkādas komerciālās ēkas, validējiet savu projektu mūsu Xpress programmatūrā, kas ietver stāvu plānojuma integrāciju

Kā darbojas Shîrudo tehnoloģija?

Shîrudo tehnoloģija integrē aukstumaģenta kontroles risinājumus rūpnīcā, proti, VRV 5 sistēma tiek aprīkota ar sensoriem, slēgvārstiem un trauksmes signalizāciju, kam piešķirta trešās puses paziņotās struktūras (SGS CEBEC) CB sertifikācija.

Attēls — integrētais sensors

Integrēti sensori aukstumaģenta noplūdes noteikšanai

 • Integrēti katrā iekštelpu ierīcē
 • Automātiskā pārraudzība konstatē pat visniecīgāko aukstumaģenta noplūdi
 • Automātiski aktivizē atbildes pasākumus: avārijsignalizāciju un slēgvārstus
Attēls — integrētā avārijsignalizācija

Integrēta trauksme

 • Lokāla vizuālā un akustiskā avārijsignalizācija, kas integrēta ar vadu pievienojamajā Madoka tālvadības pultī
 • Papildu pārraudzības avārijsignalizāciju var integrēt, izmantojot:
  • Lauka iestatījums Madoka vadības ierīcē
  • Ieejas signāls, kas aktivizē 3 puses avārijsignalizāciju
Attēls — integrētie slēgvārsti

Integrēti slēgvārsti

VRV 5 siltuma reģenerācijas iekārta

 • Slēgvārsti ir integrēti BSSV blokā
 • Vārsti noslēdz aukstumaģenta atzarus, kuros ir noplūde
 • Pārējās sistēmas turpina darboties

VRV 5 S-series

 • Slēgvārsti ir integrēti āra ierīcē
 • Aukstumaģents tiek automātiski atgūts no āra ierīces
 • Pēc atkopšanas slēgvārsti aizveras un aukstumaģents tiek droši izolēts

No nelieliem mājokļiem līdz plašām biroju telpām

VRV 5 siltuma reģenerācijas iekārta

VRV 5 S-series

Uzziniet vairāk par sistēmu VRV 5

 • VRV 5 siltuma reģenerācijas iekārta

  Speciāli izstrādāta, lai veicinātu komerciālu ēku dekarbonizāciju

 • VRV 5 S-series

  Zemāks CO2 ekvivalents un tirgū vadoša efektivitāte

Uzziniet vairāk par fluorētu siltumnīcefekta gāzu drošības standartiem

Saistītie raksti

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?