Skip to main content

Daikin ir līderi sezonas efektivitātes jomā

bg-image

Inovāciju celmlauzis

Mūsu misijas pamatā ir inovācijas un apņēmība sniegt mūsu klientiem ilgtspējīgus un energoefektīvus produktus. Kad Eiropas Savienība pieņēma Ekodizaina direktīvu (2009/125/EK) – tiesību aktu, ar kuru noteica minimālos efektivitātes standartus ar enerģiju saistītiem produktiem, – mēs bijām gatavi šim izaicinājumam.

2010. gadā Daikin kļuva par pirmo HVAC-R izstrādātāju un ražotāju, kas sāka izmantot sezonas efektivitāti – progresīvu metodi energoefektīvāku tehnoloģiju izstrādei un ieviešanai, lai samazinātu ekspluatācijas izmaksas un vides degradāciju.

Šī iniciatīva ļāva Daikin kļūt par proaktīvu līderi, ar savām progresīvajām tehnoloģijām un produktiem ne tikai izpildot nākotnes normatīvās prasības, bet arī tās pārsniedzot.

Kas ir sezonas efektivitāte?

Sezonas efektivitāte ļauj izmērīt apsildes un dzesēšanas ierīču faktisko energoefektivitāti vienu gadu ilgā periodā. Atšķirībā no vecākām apsildes un dzesēšanas sistēmām sezonas efektivitāte pārrauga sistēmas ikdienas darbību, tostarp temperatūras svārstības un gaidstāves periodus. Kad pagājis viens gads, sezonas efektivitātes dati sniedz pamatīgāku un uzticamāku pārskatu par sistēmas enerģijas patēriņu. Tas palīdzēs klientiem spert nepieciešamos soļus, lai samazinātu savu sistēmu nelabvēlīgo ietekmi uz vidi.

Sezonas efektivitāte un energomarķējums

Lai nodrošinātu šo energoefektivitātes standartu ievērošanu, Eiropas Savienības Ekodizaina direktīva nosaka, ka daļai Daikin izstrādājumu jābūt apzīmētiem ar vienota parauga energomarķējumu. Šis energomarķējums norāda apsildes un dzesēšanas ierīču energoefektivitāti un ļauj klientiem vienkārši salīdzināt dažādus modeļus.

 • Energomarķējums – LOT 10

  Marķējuma ģenerēšana gaisa-gaisa siltumsūkņiem

 • Energomarķējums – LOT 1 un 2

  Marķējuma ģenerēšana apsildes sistēmām, kas izmanto ūdeni.

 • Energomarķējums – LOT 6

  Marķējuma ģenerēšana un tehnisko datu skatīšana ventilācijas iekārtām.

 • Eco Design - Ener LOT21

  ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem, īsteno attiecībā uz gaisa sildīšanas iekārtām, dzesēšanas iekārtām, augsttemperatūras procesdzesinātājiem un ventilatorkonvektoriem

 • Ekodizains - Entr LOT 1

  Tehnisko datu skatīšana saldēšanas iekārtām.

Inteliģents enerģijas izlietojums

Kopš 2010. gada Daikin ir ieviesis sezonas efektivitāti visā tā plašajā produkcijas klāstā, lai palīdzētu lietotājiem samazināt savus izdevumus un sasniegt augstāku energoefektivitātes līmeni. Aplūkojiet dažus no Daikin modernākajiem klimata risinājumiem, kuriem izmantota sezonas efektivitāte, lai apmierinātu ražošanas, komerciālā un mājsaimniecības sektoru prasības.

 • Daikin Sky Air

  Sky Air ir nozarē vadošā Daikin vieglā komerciālā sērija. Sky Air sērija, kas konstruēta optimālai sezonas efektivitātei, sasniedz A++ līmeņa energoefektivitāti gan apsildes, gan dzesēšanas režīmā

 • Daikin Split

  Daikin „split” sistēma ietver visdažādākās iekštelpu ierīces, lai nodrošinātu atbilstību augstiem dizaina un veiktspējas standartiem. Energotaupīgas funkcijas, kā, piemēram, kustību detektors un nedēļas taimeri, ļauj sasniegt pat A+++ sezonas efektivitātes līmeni.

 • Daikin VRV

  Daikin VRV tehnoloģija ir izstrādāta, lai panāktu augstu sezonas efektivitāti komerciālajā sektorā. Aukstumaģenta temperatūras regulēšanas funkcija (VRT) nodrošina, ka VRV sērija sniedz lietotājiem visaugstāko komfortu un efektivitāti.

 • Daikin čilleri

  Daikin čilleri ir aprīkoti ar visprogresīvākajām tehnoloģijām, lai nodrošinātu visaugstāko energoefektivitāti un zemākas ekspluatācijas izmaksas.

 • Daikin Altherma

  Kā vislabāk pirktais siltumsūknis tirgū Daikin Altherma nodrošina zemāku emisiju līmeni, pateicoties ilgtspējīgai enerģijas ražošanai un videi draudzīgām tehnoloģijām.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?