Skip to main content

Juridiskais paziņojums

Juridiskais paziņojums

Jebkādu piekļuvi Daikin Europe N.V. tīmekļa vietnei un tās izmantošanu regulē tālāk minētie noteikumi un nosacījumi (kopā turpmāk saukti par „Juridisko paziņojumu”). Piekļūstot Daikin tīmekļa vietnei un izmantojot to, jūs piekrītat tai Juridiskā paziņojuma versijai, kas ir spēkā piekļūšanas brīdī. Daikin patur tiesības laiku pa laikam pēc saviem ieskatiem, un iepriekš par to nepaziņojot, veikt grozījumus Juridiskajā paziņojumā. Turpinot izmantot šo tīmekļa vietni, jūs apstiprināt, ka piekrītat grozītajam Juridiskajam paziņojumam. Jūs esat atbildīgs par iepazīšanos ar Juridisko paziņojumu, kas ir spēkā laikā, kad piekļūstat šai tīmekļa vietnei un to izmantojat. Ja pārkāpjat kādus no Juridiskajā paziņojumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, jūsu atļauja izmantot šo tīmekļa vietni automātiski tiek apturēta.

Autortiesības

Šīs tīmekļa vietnes saturs un izkārtojums pieder Daikin vai arī Daikin to atļauts izmantot ar lincenci, un to aizsargā autortiesību likums un citi likumi, kas attiecas uz intelektuālo īpašumu. Jebkāda šī satura izmantošana bez atļaujas var būt šo likumu pārkāpums. Jebkādas tiesības, kas nav skaidri noteiktas šeit, ir rezervētas. Tīmekļa vietnes satura jebkāda daļēja vai pilnīga reprodukcija, pārsūtīšana, izplatīšana vai glabāšana bez Daikin iepriekšējas rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Vērsties pēc atļaujas varat, izmantojot šo formu.

Izņemot lapas, kas satur apzīmējumu „drukāt šo lapu”, jūs varat izdrukāt – tikai vienā eksemplārā – saturu, ko izmantot personiskām nekomerciālām vajadzībām, ar nosacījumu, ka uz visām izdrukām, ko izgatavojat, ir saglabātas visas autortiesību un īpašumtiesību zīmes un norādes, un jebkādas atrunas, ko tās satur.

Tirdzniecības zīme / prečzīmes

Visas šajā tīmekļa vietnē redzamās tirdzniecības zīmes, prečzīmes, logotipi un attēli, kas pieder Daikin, tagad un turpmāk ir un būs tikai Daikin vai tā meitasuzņēmumam(-iem) piederošs vai ar licenci izmantots īpašums. Piekļuve šai tīmekļa vietnei nepiešķir jums – netieši vai kā citādi – atļauju vai tiesības izmantot jebkādas šajā tīmekļa vietnē atrodamas tirdzniecības zīmes, prečzīmes, logotipus un attēlus bez Daikin iepriekšējas rakstiskas piekrišanas. Vērsties pēc piekrišanas varat, izmantojot šo formu.

Saišu izmantošana

Šī tīmekļa vietne satur saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm, kuras Daikin nekontrolē. Daikin nekādā veidā nepārstāv nekādas citas tīmekļa vietnes, kurās jūs varat nonākt no šīs tīmekļa vietnes.

Piekļūstot trešo pušu tīmekļa vietnēm, jūs to darāt uz savu risku. Daikin neatbild par šādās tīmekļa vietnēs atrodamās informācijas un datu vai tajās izteikto viedokļu, ieteikumu vai apgalvojumu pareizību, savlaicīgumu, adekvātumu, secību vai pilnīgumu, kā arī par šādās tīmekļa vietnēs pieejamo produktu vai pakalpojumu kvalitāti.

Daikin piedāvā šīs saites tikai jūsu ērtībai un informatīviem nolūkiem. Šo saišu izvietošana nenozīmē, ka Daikin piekrīt šādu tīmekļa vietņu saturam vai uzņemas par to atbildību. Daikin iesaka jums vispirms izlasīt šo tīmekļa vietņu izmantošanas noteikumus un nosacījumus.

Saites uz Daikin tīmekļa vietni izvietošana

Jūs varat izvietot saiti uz Daikin tīmekļa vietni ar nosacījumu, ka ir skaidri minēts (pie saites), ka jūsu tīmekļa vietnes apmeklētāji tiks nosūtīti uz Daikin tīmekļa vietni. Saite nedrīkst būt maldinoša un tās rezultātā Daikin tīmekļa vietnes informācija nedrīkst parādīties kā daļa no citas tīmekļa vietnes. Piemēram Daikin tīmekļa vietnes ievietošana rāmī un interaktīvās saites uz Daikin tīmekļa vietni izvietošana ir aizliegta bez Daikin iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Vērsties pēc atļaujas varat, izmantojot šo formu.

Nekādas saites nedrīkst parādīties tādās jūsu tīmekļa vietnes lapās vai kontekstā ar tādu saturu vai materiāliem, kas var tikt uztverti kā neķītri vai krimināli sodāmi vai kas pārkāpj jebkādas trešo pušu tiesības vai atbalsta šādus tiesību pārkāpumus.

Garantija un atruna tīmekļa vietnes izmantošanai

Daikin negarantē piekļuvi šai tīmekļa vietnei un to, ka tās saturs būs nepārtraukts un nekļūdīgs. Šī tīmekļa vietne un tās saturs tiek nodrošināti „tādi, kādi tie ir,” bez jebkāda veida tiešām vai netiešām garantijām, tostarp, bet ne tikai, īpašuma tiesību likumības vai nepārkāpšanas garantijām vai netiešām prečspējas vai piemērotības noteiktam mērķim garantijām, attiecībā uz šīs tīmekļa vietnes pieejamību, precizitāti, drošību, uzticamību vai saturu.

Tīmekļa vietne var saturēt tehniskas, tipogrāfiskas vai cita veida kļūdas vai neprecizitātes. Daikin jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma vai veikt izmaiņas tīmekļa vietnes saturā, izkārtojumā un tajā pieejamajos pakalpojumos, tostarp mainīt produktu cenas un aprakstu. Tīmekļa vietnes saturs vai tajā piedāvātie pakalpojumi var būt neaktuāli, un Daikin neapņemas šādu saturu vai pakalpojumus atjaunināt.

Ne Daikin, ne kāds no tā līgumpartneriem, kas iesaistīti šīs tīmekļa vietnes satura radīšanā, izstrādāšanā vai nodrošināšanā, nav atbildīgi par nekādu tiešu, netiešu, nejaušu, speciālu vai represīvu kaitējumu, ienākumu zaudējumu vai uzņēmējdarbības pārtraukumu radītiem zaudējumiem, ko izraisījusi nespēja izmantot šo tīmekļa vietni, pat tad, ja Daikin ir ticis informēts par šāda kaitējuma iespējamību.

Daikin neuzņemas nekādu atbildību par jūsu datortehnikas bojājumiem vai vīrusiem ar kuriem tā var tikt inficēta mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma vai izmantošanas rezultātā. Dažas jurisdikcijas nepieļauj noteiktus garantijas izņēmumus vai atbildības ierobežojumus, tāpēc iepriekš minētie ierobežojumi vai izņēmumi var neattiekties uz jums. Šādos gadījumos Daikin atbildība sniedzas tiktāl, cik to nosaka likums.

Ja esat neapmierināts ar kādu daļu no šīs tīmekļa vietnes, jūsu vienīgais aizsardzības līdzeklis ir neturpināt izmantot šo tīmekļa vietni.

Elektroniska datu iesniegšana

Iesniedzot datus (tostarp ziņojumus, dokumentus un failus) Daikin, izmantojot e-pastu vai tīmekļa vietnē pieejamās formas, jūs apstiprināt, ka:

  1. Materiāls nesatur neko nelikumīgu vai kā citādi nepiemērotu publicēšanai.
  2. Jūs pirms jebkādu materiālu iesniegšanas esat darījis visu iespējamo, lai tos skenētu un atbrīvotu no jebkādiem vīrusiem vai citiem piesārņojošiem vai destruktīviem līdzekļiem.
  3. Jūs apņematies turpmāk neveikt nekādas darbības, kas pakļautu šīs tīmekļa vietnes infrastruktūru pārmērīgi vai neproporcionāli lielai slodzei.

Jūs piekrītat atbrīvot no atbildības un – pēc mūsu ieskatiem – aizstāvēt Daikin un tā amatpersonas, vadītājus, darbiniekus, kapitāldaļu turētājus, aģentus un pārstāvjus pret jebkādām trešo pušu prasībām, atbildību, kaitējumu un vai izdevumiem, kas var rasties tāpēc, ka jūs nepareizi izmantojāt šo tīmekļa vietni vai neievērojāt šo juridisko paziņojumu, vai arī tāpēc, ka jūs vai kāds cits jūsu konta lietotājs pārkāpa kādas fiziskas vai juridiskas personas intelektuālā īpašuma tiesības vai kādas citas tiesības.

Datu aizsardzība un sīkfaili

Visi personas dati, ko Daikin ievāc no jums, kad jūs izmantojat šo tīmekļa vietni, tiks apstrādāti saskaņā ar mūsu Datu aizsardzības politiku un Informāciju par sīkfailiem. Jūs apstiprināt, ka, izmantojot šo tīmekļa vietni, jūs piekrītat jūsu personas datu izmantošanai un apstrādāšanai saskaņā ar mūsu Datu aizsardzības politiku un Informāciju par sīkfailiem.

Reglamentējošie tiesību akti un jurisdikcija

Daikin pārvalda un kontrolē šo tīmekļa vietni no Beļģijas valsts teritorijas. Tādējādi ir uzskatāms, ka informācija, ko satur šī tīmekļa vietne, tiek sniegta Beļģijā un to regulē Beļģijas tiesību akti, nepieļaujot nekādus tiesību aktu konfliktu principus. Ciktāl to atļauj piemērojamie tiesību akti, jūs piekrītat Briseles tiesu ekskluzīvajai jurisdikcijai.

Citi noteikumi

Ja kādi no šajā Juridiskajā paziņojumā ietvertajiem noteikumiem kļūst vai tiek atzīti par pretlikumīgiem, spēkā neesošiem vai kaut kādu iemeslu dēļ nepiemērojamiem, tie ir uzskatāmi par dzēšamiem no šā Juridiskā paziņojuma un neietekmēs nekādu citu noteikumu spēkā esamību vai piemērojamību. Šis Juridiskais paziņojums ir viss līgums starp jums un Daikin attiecībā uz šeit izklāstīto priekšmetu.

Šo tīmekļa vietni pārvalda Daikin Europe N.V., Belģijā reģistrēts uzņēmums, kura reģistrētā biroja adrese ir: B-8400 Oostende (Belgium), Zandvoordestraat 300, un kas reģistrēts Ostendes RPR ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 412.120.336.

Versija 1.3, 2013. gada maijs

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?