Skip to main content

Mūsu misija

Mēs ar dedzību radām augstas kvalitātes izstrādājumus un kompleksus klimata risinājumus, lai nodrošinātu komfortablu un ilgtspējīgu iekštelpu vidi visiem cilvēkiem un visiem reģioniem pasaulē.

 • Daikin zīmols

  Mēs izmantojam mūsu pašu radītas tehnoloģijas izmaksu ziņā efektīvos risinājumos, lai veidotu apsildes, dzesēšanas, ventilācijas un saldēšanas sistēmu nākotni un nodrošinātu, ka klienti, kas vēlas iegūt maksimālu komfortu, var paļauties, ka Daikin viņiem to sniegs.

 • Inovācijas

  Mūsu mērķis ir piedāvāt augstas kvalitātes produktus tagad, vienlaikus vadot energoekonomisku tehnoloģiju izstrādi un pilnveidošanu nākotnei.

 • Ekoloģiskā atbildība

  Mēs rādām citiem, kā mazināt negatīvo ietekmi uz vidi. Tieši tāpēc mēs liekam videi draudzīgas prakses un ilgtspējīgus risinājumus par pamatu it visam, ko mēs darām.

Daikin Europe Group pamatvērtības ir:

 • Pilnīga uzticamība - apņēmība veidot uz uzticību un atklātību balstītas attiecības ar klientiem, kolēģiem, darījumu partneriem un sabiedrību.
 • Stimulējoša vadība - apņēmība attīstīt uzņēmumu, rosinot darbinieku iniciatīvu un atalgojot viņus par izciliem darba rezultātiem.
 • Harmoniskas personiskās attiecības - apņēmība veidot tādu darba vietu, kur visi strādā kopā, lai sasniegtu Daikin mērķus un uzdevumus.

Korporatīvā sociālā atbildība (CSR)

Kā daļa no Daikin grupas Daikin Europe tiecas būt pasaules klases līderis ikvienā tā uzņēmējdarbības aspektā. Korporatīvā sociālā atbildība ir vairāk nekā vienkārši Daikin labas gribas iniciatīva. Tā ir ierakstīta uzņēmuma filosofijas pamatos un veido korporatīvo kultūru. Sadaļās „Daikin Europe grupas pamatvērtības”, „Daikin grupas filosofija” un „Daikin Europe grupas korporatīvā ētika” ir aprakstīts, kā Daikin vēlas veikt uzņēmējdarbību un kā mēs uzņemamies atbildību attiecībā pret sevi un citiem.

Grupas filosofija

Daikin vadība ir skaidri noformulējusi grupas filosofiju, lai izkoptu domāšanas veidu, kas būtu jāpieņem ikvienam Daikin grupas darbiniekam. Saskaņā ar Daikin grupas filosofiju ikviens grupas darbinieks sava darba gaitā drīkst izteikt novatoriskas idejas un priekšlikumus, pieņemt atbildīgus lēmumus un būt elastīgs savā rīcībā.

Korporatīvā ētika

Daikin korporatīvā ētika iemieso mūsu pamatvērtības un kalpo par mērauklu lēmumu pieņemšanā. Katra Daikin Europe grupas locekļa personiskais pienākums ir pēc formas un būtības ievērot augstus ētikas un tiesiskos standartus neatkarīgi no tā, vai to prasa vai neprasa likums.

Organizatoriskā kvalitāte

Gadu gaitā Daikin Europe N.V. ir iemantojis reputāciju kā labi pārvaldīts un organizēts uzņēmums, kas atbilst Eiropas rūpniecības standartiem un rūpējas par savu darbinieku drošību un labklājību. Mēs ievērojam vai pat apsteidzam visus pašreiz spēkā esošos normatīvos aktus nodarbinātības jomā, kā arī veselības aizsardzības un drošības jomā, un nodrošinām, ka mūsu darbinieki saņem efektīvu apmācību un atbalstu savās darba vietās.

Uzzināt vairāk

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?