Skip to main content

Daikin grupas filosofija

Tiekšanās kļūt par grupu, kas nepārtraukti attīstās

Daikin vadība ir skaidri noformulējusi grupas filosofiju, lai izkoptu domāšanas veidu, kas būtu jāpieņem ikvienam Daikin grupas darbiniekam. Tiek aktīvi veicināta šīs filosofijas principu padziļināta izpratne Daikin grupas darbinieku vidū.

Šī izpratne vairo darbiniekos lepnumu par organizāciju, kurā viņi strādā, un palīdz veidot uz uzticību balstītas attiecības ar kolēģiem, klientiem, piegādātājiem un ieinteresētām personām visā pasaulē.

Saskaņā ar Daikin grupas filosofiju ikviens grupas darbinieks sava darba gaitā drīkst izteikt novatoriskas idejas un priekšlikumus, pieņemt atbildīgus lēmumus un būt elastīgs savā rīcībā.

Daikin grupas filosofija ietver šādus 10 pamatprincipus:

  • Radīt jaunu vērtību, iepriekš paredzot klientu nākotnes vajadzības
  • Dot ieguldījumu sabiedrībā ar pasaulē vadošajām tehnoloģijām
  • Īstenot nākotnes sapņus, maksimāli vairojot korporatīvo vērtību
  • Domāt un rīkoties globāli
  • Būt elastīgai un dinamiskai grupai
  • Būt vadošam uzņēmumam videi draudzīgas prakses jomā
  • Rīkoties, paturot prātā mūsu attiecības ar sabiedrību, un nopelnīt sabiedrības uzticību
  • Katra darbinieka lepnums un entuziasms ir mūsu grupas dzinējspēks
  • Būt pazīstamiem pasaulē ar optimālu organizāciju un cilvēkresursu pārvaldību, pateicoties mūsu „ātrās un tiešās” vadības sistēmai.
  • Brīvības, drosmīgas rīcības un „labākās prakses” atmosfēra

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?