DAIKIN EUROPE GRUPAS KORPORATĪVĀ ĒTIKA

Daikin korporatīvā ētika iemieso mūsu pamatvērtības un kalpo par mērauklu lēmumu pieņemšanā. Katra Daikin Europe grupas locekļa personiskais pienākums ir pēc formas un būtības ievērot augstus ētikas un tiesiskos standartus neatkarīgi no tā, vai to prasa vai neprasa likums.

Daikin korporatīvā ētika ietver 12 galvenos elementus:

 1. Tiesiskās atbilstības nodrošināšana
 2. Drošu augstas kvalitātes produktu un pakalpojumu piedāvāšana, ņemot vērā lietotāju iespējamās vajadzības nākotnē
 3. Uzņēmējdarbības veikšana, pamatojoties uz godīgas konkurences principiem
 4. Godīga iepirkuma praktizēšana, uzturot draudzīgas, bet tajā pašā laikā stimulējošas un konkurējošas attiecības ar piegādātājiem
 5. Intelektuālā īpašuma tiesību un informācijas konfidencialitātes ievērošana
 6. Laicīga un pienācīga korporatīvās informācijas publiskošana
 7. Būt uzņēmumam, kura mērķis ir minimāli ietekmēt vidi
 8. Mūsu darbību drošības garantēšana
 9. Dinamiskas darba vietas izkopšana, kas rada lepnumu un entuziasmu katrā darbiniekā
 10. Korporatīvā īpašuma aizsardzība
 11. Mērenības ieturēšana attiecībā uz izklaides pasākumiem un savstarpēju apdāvināšanu
 12. Stingras nostājas ieturēšana pret nelikumīgu, antisociālu un neētisku uzvedību

Ziņošana par neatbilstību

Paldies, ka izrādāt interesi par Daikin Europe ētikas un atbilstības programmu. Mums ir svarīgi jūsu komentāri, un mēs darām visu iespējamo, lai laicīgi atbildētu uz visiem jautājumiem. Mēs vēlamies radīt atvērtu un godīgu vidi, kurā ieinteresētajām personām ir tiesības uzdot jautājumus, paust savas bažas un ziņot par iespējamiem pārkāpumiem mūsu uzņēmējdarbībā.

 

Ines Bruggeman

Iekšējās revīzijas nodaļa vadītājs

Daikin Europe N.V.