Skip to main content

Regula par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

Regula par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm un, ko tā nozīmē HVAC-R tirgum

Nekāda HFC (fluorogļūdeņražu) aizlieguma — tā vietā pakāpeniska samazināšana. Kāpēc?

Kāpēc pakāpeniska samazināšana?

›› ES grib samazināt siltumnīcefekta gāzu ietekmi uz vidi, samazinot CO2 ekvivalento HFC patēriņu

Nekāda aizlieguma vai pakāpeniskas atteikšanās:

›› HFC ir svarīgi daudzām jomām, kurās tie tiek lietoti, pateicoties to energoefektivitātei, drošumam un ekonomiskajām priekšrocībām
›› HFC izmantošana tiks pakāpeniski samazināta līdz tādam līmenim, kādā ir iespējama ilgtspējīga izaugsme un ieguldījumi pēc 2030. gada

Siltumnīcefekta gāzu pakāpeniska ierobežošana

HFC mērīšana CO2 ekvivalentos

Pakāpeniskās ierobežošanas mērķi ir izteikti CO2 ekvivalentos [= kg x GWP] un tie neattiecas uz konkrētiem aukstumaģentiem. Tiesību akts neaizliedz nevienu aukstumaģentu pilnībā. Tas nozīmē, ka nav nekādu šaubu par to, ka atbilstošie aukstumaģenti būs pieejami visa iekārtas ekspluatācijas mūža garumā (piem., aukstumaģents R-410A DX sistēmām).

HFC mērīšana CO2 ekvivalentos
 1. Pakāpeniskas samazināšanas plāns jaunām HFC gāzēm. Pakāpeniskas samazināšanas plāns neattiecas uz atkārtoti izmantotām HFC gāzēm, tāpēc kopējais pieprasījums ir virs šīs robežas.
 2. Lielākais samazinājums tirgos, kas nav orientēti uz gaisa kondicionēšanas izstrādājumiem (piem., R-404A saldēšanai).
 3. Aizvien biežāka aukstumaģenta R-32 izmantošana kā alternatīva aukstumaģentam R-410A.
 4. Pataupīt R-410A specifiskiem lietojumiem, piem., VRV u.c.

Mēs apsteidzam fluorēto siltumnīcefekta gāzu regulas

Vide ieņem īpašu vietu mūsu sirdīs, tāpēc tai ir atvēlēta ļoti svarīga loma mūsu korporatīvajā filozofijā. Mēs esam līderi vides tiesību aktu un inovāciju jomā, jo mūsu produkti:

 • Tiek izmantot aukstumaģenti ar zemāku GWP

  • R-410A (2087,5) ◊ R-32 (675): - 68%
  • R-404A (3922) ◊ R-407H (1495): - 62%
  • R-134a (1430) ◊ R-1234ze(E) (7): - 95%
 • Samazināts uzpildes tilpums

  • Samazinājums pat par 30%, pateicoties R-32
  • Samazinājums vismaz par 15%, pateicoties mikrokanāliem
 • Nolietota aukstumaģenta atkārtota izmantošana

  • R-410A būs pieejams visa sistēmu ekspluatācijas mūža garumā

Nekāda vispārēja aukstumaģentu aizlieguma — tā vietā GWP ierobežojumi dažās lietojuma jomās

GWP ierobežojumu piemēri HVAC-R sektorā ›› Daikin ir atbilde jau šodien!

GWP ierobežojumi jaunās lietojuma jomās

 • „Single split” gaisa kondicionētāji ar aukstumaģenta uzpildes daudzumu 3 kg
  › GWP ierobežojums 750 no 2025
  Daikin tirgus līdera darbība, pāreja no R-410A uz R-32 (GWP 675)
  › GWP ierobežojums portatīviem gaisa kondicionētājiem: 150
 • Nekādu ierobežojumu „single split” iekārtām ar uzpildes daudzumu virs 3 kg
 • Nekādu ierobežojumu „multi split”/VRV sistēmām
 • Stacionāras dzesēšanas iekārtas
  › No 2020. gada: aizliegums aukstumaģentiem ar GWP > 2500
  › No 2022. gada: GWP ierobežojums 150 komerciālam lietojumam paredzētām kompleksām centralizētām dzesēšanas sistēmām, kuru jauda ir 40 kW vai lielāka
  › Izņemot kaskādes sistēmas, kurā primārajam aukstumaģenta kontūram ir GWP ierobežojums < 1500

GWP ierobežojumi sistēmu apkalpošanā

 • Nekādu apkalpošanas ierobežojumu apsildes sektorā
 • Nekādu apkalpošanas ierobežojumu gaisa kondicionēšanas sektorā
 • Apkalpošanas aizliegums visām stacionārajām dzesēšanas iekārtām ar aukstumaģenta uzpildes daudzumu > 40 TCO2 ekv. (piem., R-404A sistēma 10 kg)
  › Pārstrādāta aukstumaģenta izmantošana ir atļauta līdz 01.01.2030.
  › Izmantojiet aukstumaģentu ar zemu GWP, lai aizstātu esošo aukstumaģentu (piem., Daikin: izmantojiet R-407H, lai aizstātu R-404A)

Lejupielādējiet mūsu brošūru par fluorētām siltumnīcefekta gāzēm

Saistītie raksti

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?