Daikin VRV 5 sistēma

VRV 5 siltuma reģenerācijas iekārta

Vadošā loma HVAC nozares dekarbonizācijā

Veidojam ilgtspējīgu mantojumu kopā

Pildot apņemšanos līdz 2050. gadam sasniegt CO₂ emisiju nulles līmeni, mēs radām drošu, veselīgu un komfortablu iekštelpu klimatu visa ēku dzīves cikla garumā, izmantojot visprogresīvākās tehnoloģijas.​

Mūsu VRV 5 siltuma reģenerācijas iekārta ir ievērojams sasniegums ceļā uz komerciālo ēku dekarbonizāciju.​

Daikin VRV 5 sistēmas invertors

Ilgtspējas čempions

Jaunā VRV 5 siltuma reģenerācijas iekārta ir komerciālās HVAC-R nozares nākotne un ļauj klientiem būtiski samazināt savu ēku CO2 „pēdas nospiedumu”, pateicoties:​

  • Vienkāršai siltumsūkņu tehnoloģijas integrēšanai gan jaunuzceltās, gan jau esošās ēkās
  • Aukstumaģenta R-32 izmantošanai, kas par 71 % samazina ietekmi uz globālo sasilšanu, salīdzinot ar aukstumaģentu R-410A
  • Augstākai sezonas efektivitātei, salīdzinot ar iepriekšējo sēriju (noteikts, veicot mērījumus iekštelpu ierīcēm reālos ekspluatācijas apstākļos)
  • Inovatīvai 3 cauruļu siltuma reģenerācijas sistēmai, kas reģenerē un recirkulē siltumu starp telpām ar dažādām siltuma vajadzībām
  • Integrētai augsti efektīvai ventilācijas sistēmai, kas veicina veselīgu iekštelpu vidi

Nepārspējama pielāgojamība uzreiz pēc izsaiņošanas.

Shîrudo tehnoloģija

Pateicoties Shîrudo tehnoloģijai, VRV 5 sistēma ir piemērota mazām telpām jūsu ēkā bez nepieciešamības veikt papildu pasākumus, uzstādīt papildu aprīkojumu un ieguldīt papildu līdzekļus.

Pateicoties rūpnīcā integrētiem līdzekļiem, Daikin uzņemas pilnu atbildību par iekārtas atbilstību ražojumu standartiem, vienlaikus piedāvājot maksimālu pielāgojamību, ja projekts tiek apstiprināts Xpress un ievērotas dažas vienkāršas uzstādīšanas prasības.

Plašākais speciālu R-32 iekštelpu ierīču klāsts

Speciāli izstrādātas R-32 VRV iekštelpu ierīces piedāvā maksimālu pielāgojamību jebkādai telpas konfigurācijai. Iespēja izvēlēties dažādas jaudas robežās no 1,1 kW līdz 31,5 kW ļauj atrast risinājuma jebkāda lieluma telpām.

Sistēmas ir vadāmas, izmantojot Google un Alexa

Kā darbojas siltuma reģenerācija?​

vienlaicīga dzesēšana un apsilde

Mūsu inovatīvās siltuma reģenerācijas sistēmas padara iespējamu vienlaicīgu dzesēšanu un apsildi. Tas ļauj kontrolēt komfortu atsevišķi, tajā pašā laikā nodrošinot gandrīz bezmaksas apsildi, pārnesot siltumu no vietām, kur nepieciešama dzesēšana, uz vietām, kur nepieciešama apsilde.

vienlaicīga dzesēšana un apsilde

Mūsu inovatīvās siltuma reģenerācijas sistēmas padara iespējamu vienlaicīgu dzesēšanu un apsildi. Tas ļauj kontrolēt komfortu atsevišķi, tajā pašā laikā nodrošinot gandrīz bezmaksas apsildi, pārnesot siltumu no vietām, kur nepieciešama dzesēšana, uz vietām, kur nepieciešama apsilde.

Bluevolution

R-32 priekšrocības

  • Zemāks globālās sasilšanas potenciāls (GWP): tikai 1/3 no R-410A globālās sasilšanas potenciāla
  • Mazāks aukstumaģenta uzpildes daudzums: Par 15 % mazāks nekā R-410A daudzums
  • Augstāku energoefektivitāti
  • Vienkomponenta aukstumaģents, viegli ekspluatējams un pārstrādājams

Par 71 % mazāka potenciālā ietekme uz globālo sasilšanu