Datu privātuma politika

Datu privātuma politika

Saskaņā ar 1992. gada 8. decembrī pieņemto Beļģijas Privātuma aizsardzības likumu un tā īstenošanas dekrētiem, mēs sniedzam jums tālāk minēto informāciju.

Personas datus, ko jūs sniedzat šajā tīmekļa vietnē, izmanto uzņēmums Daikin Europe N.V., kura reģistrētā biroja adrese ir: Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, un kas reģistrēts Ostendes RPR ar uzņēmuma reģistrācijas numuru 412.120.336, kā datu kontrolētājs.

Jūsu personas datus, kas saņemti saistībā ar papildu informācijas pieprasījumiem, kā datu kontrolētājs apstrādā jūsu valsts Daikin juridiskā persona, kā izklāstīts tālāk.

Ja jūs iesniedzat ar karjeru saistītus pieteikumus, datu kontrolētājs, kas apstrādā jūsu personas datus, ir Daikin juridiskā persona, uz kuru jūsu pieteikums attiecas, kā izklāstīts tālāk.

Kādu informāciju un kādiem nolūkiem mēs ievācam?

Mūsu tīmekļa vietnes lietojums

Kad jūs apmeklējat kādu no mūsu tīmekļa vietnēm, mēs varam ievietot jūsu datorā noteiktu informāciju „sīkfaila” formā; tas ļauj mums automātiski atpazīt jūs, kad jūs nākamreiz apmeklējat vietni. Sīkfaili var mums palīdzēt vairākos veidos. Piemēram, ar to palīdzību mēs varam labāk pielāgot tīmekļa vietni jūsu vajadzībām vai saglabāt jūsu paroli, lai jums katru reizi nebūtu jāievada tā no jauna.

Vairāk informācijas par to, kādiem nolūkiem mēs izmantojam sīkfailus, un par jūsu iespējām kontrolēt to, kādus sīkfailus mēs varam ievietot vai nolasīt, atradīsiet sadaļā Informācija par sīkfailiem.

Ziņošana par neatbilstību

Ja jums ir kādi jautājumi vai bažas, vai arī jūs vēlaties ziņot par iespējamiem pārkāpumiem mūsu uzņēmējdarbībā, šie jautājumi vai ziņojumi tiks pārsūtīti tieši Daikin Europe N.V. iekšējās revīzijas nodaļai. Lai mēs varētu tos pienācīgi izvērtēt un sniegt jums atbildi, jums obligāti jānorāda savs vārds un uzvārds, dzīvesvietas valsts un e-pasta adrese. Ja šī informācija nebūs norādīta, jūsu prasījums tiks uzskatīts par nepieņemamu.

Ziņojiet par iespējamiem pārkāpumiem, izmantojot šo formu.

Saistībā ar karjeru

Kad jūs iesniedzat pieteikumu kādai vakancei vai kādai darbinieku atlases shēmai, vai arī piesakāties spontāni, mums nepieciešams jūsu vārds un kontaktinformācija, lai vajadzības gadījumā ar jums sazinātos tieši un pārrunātu jūsu pieteikumu.

Ja vēlaties, lai Daikin izskatītu jūsu kandidatūru kādai vakancei, no jums var tikt prasīts iesniegt Curriculum Vitae, lai mēs varētu izvērtēt, vai jūsu akadēmiskie un profesionālie sasniegumi un pieredze ir piemēroti attiecīgajam amatam.

Papildu informācijas pieprasījumi

Kad jūs sazināties ar mums, lai pieprasītu kādu informāciju, mēs varam prasīt, lai norādāt savu vārdu un kontaktinformāciju. Jūs varat arī sniegt mums specifisku informāciju, kas saistīta ar jūsu pieprasījumu. Šī informācija mums ir vajadzīga, lai mēs varētu noteikt, kurš no mūsu darbiniekiem vai izplatītājiem spēs vislabāk izskatīt jūsu pieprasījumu un sniegt jums nepieciešamo informāciju vai padomu.

Vai informācija tiks izpausta trešajām pusēm?

Mūsu tīmekļa vietnes lietojums

  • Daikin Europe N.V. var nodot anonīmu informāciju, kas ievākta, izmantojot pirmās puses analīzes sīkfailus (šajā gadījumā Google Analytics), kādam meitasuzņēmumam, izplatītājam vai citai trešajai pusei, lai uzlabotu jūsu pieredzi mūsu tīmekļa vietnēs.

Ziņošana par neatbilstību

  • Trešajām pusēm netiks izpausti nekādi jūsu personas dati vai konfidenciāla informācija.
  • Daikin Europe N.V. pārsūtīs jūsu personas datus vai konfidenciālu informāciju attiecīgam meitasuzņēmumam tikai tad, ja tiks izlemts, ka tas ir nepieciešams, lai sniegtu jums atbildi.

Ziņojiet par iespējamiem pārkāpumiem, izmantojot šo formu.

Saistībā ar karjeru

  • Jūsu personas dati var tikt nosūtīti tālākai apstrādei (piemēram, darbinieku atlases datu bāzes uzturēšanai vai tālākai izvērtēšanai) trešajām pusēm, ko nozīmējusi Daikin juridiskā persona, uz kuru attiecas jūsu pieteikums.

Papildu informācijas pieprasījumi

  • Tā kā Daikin darbojas globāli, Daikin Europe N.V. vai tā filiāle jūsu valstī var nodot jūsu iesniegto informāciju kādam izplatītājam vai Daikin grupas uzņēmumam, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības, tostarp valstīs, kas nenodrošina pienācīgu aizsardzības līmeni, kā, piemēram, ASV, lai varētu pienācīgi izskatīt jūsu prasījumu. Šādas pārsūtīšanas gadījumos, mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personas datus.

Papildu informācija

Jūs varat piekļūt saviem personas datiem vai labot tos (atjaunināt, mainīt vai ierobežot) jebkurā laikā, vienkārši nosūtot pieprasījumu:

Tad mēs jums nosūtīsim visus personas datus, ko mēs par jums ievācām, un jūs varēsiet šos personas datus atjaunināt vai mainīt un nosūtīt mums atpakaļ. Turklāt jūs varat jebkurā laikā bez maksas, izmantojot vienkāršu pieprasījumu, iebilst pret jūsu personas datu turpmāku izmantošanu tiešā mārketinga nolūkiem, nosūtot pieprasījumu uz iepriekš minēto e-pasta adresi.

Ja jums vajadzīga papildu informācija par Daikin datu privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums (kā adresātu norādot juridisko nodaļu):

Nosūtiet e-pastu, izmantojot šo formu.

Fakss: +32 59 55 88 99

Pasta adrese: Daikin Europe N.V., Zandvoordestraat 300, 8400 Oostende, Belgium

Šajā tīmekļa vietnē var būt izvietotas saites uz citām tīmekļa vietnēm, kas nepieder Daikin un neatrodas tā pārziņā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Daikin neatbild par šo tīmekļa vietņu privātuma aizsardzības praksēm un ka šī Datu privātuma politika attiecas tikai uz šo tīmekļa vietni.

Versija 1.3, 2013. gada maijs