Skip to main content

Par ekoloģisko pārkārtošanos, dekarbonizāciju un HVAC sistēmām

Klimata pārmaiņu dēļ institūcijas ir kļuvušas arvien jutīgākas pret to, kā mēs kā cilvēki ietekmējam pasauli, kurā dzīvojam. Dabas konservācijas un aizsardzības vajadzību rezultātā vairāku gadu laikā ir izveidoti vairāki noteikumi, programmas un rīcības plāni. Starp tiem ir arī Eiropas zaļais kurss – Eiropas Komisijas politikas pasākumu kopums, kuru mērķis ir sasniegt klimatneitralitāti Eiropas Savienībā (ES) līdz 2050. gadam.

Oglekļa neitralitāte ir tēma, kas attiecas uz daudzām un dažādām nozarēm, tai skaitā celtniecības nozari.

Saskaņā ar Eiropas Savienības paziņotajiem datiem celtniecības nozare ir atbildīga par aptuveni 40 % Eiropas Savienības enerģijas patēriņa un 36 % CO2 emisiju.

Šī iemesla dēļ Eiropas Savienība 2021. gadā pieņēma lēmumu saskaņot ēku energoefektivitātes noteikumus ar Eiropas zaļo kursu un dekarbonizēt Eiropas Savienības ēku fondu līdz 2050. gadam.

 

HVAC nozares izaicinājumi

Šajā kontekstā tika identificēts, ka telpu gaisa kondicionēšana (dzesēšana un apsilde) ēkās patērē ļoti daudz enerģijas (80 %) un veicina globālo sasilšanu.

Šis scenārijs ir ļoti liels izaicinājums visai HVAC nozarei: kā piedāvāt attīstītākas alternatīvas tradicionālām telpu gaisa kondicionēšanas tehnoloģijām, lai palīdzētu sasniegt ilgtspējības mērķus.

Lai nodrošinātu to sasniegšanu, HVAC nozarei nepieciešams izstrādāt dzesēšanas un apsildes risinājumus, kas spēs apmierināt sarežģītu HVAC projektu klientus, tajā pašā laikā:

  • patērējot ļoti maz enerģijas;
  • drastiski samazinot CO2 emisijas un;
  • izmantojot aukstumaģentus, kas vismazāk ietekmē vidi.

Ņemot vērā, ka 40 % Eiropas enerģijas patēriņa rodas Eiropas ēku fondā un 80 % ēku enerģijas patēriņa izraisa gaisa kondicionēšanas un apsildes sistēmas, šādas sistēmas ir nepieciešams izstrādāt, lai varētu samazināt gan ēku enerģijas patēriņu, gan ietekmi uz vidi. To iespējams sasniegt, aizstājot tradicionālās dzesēšanas un apsildes sistēmas ar efektīvākiem risinājumiem, kuru ietekmi uz vidi var samazināt, samazinot to enerģijas patēriņu, kā arī gan tiešās, gan netiešās emisijas.

 

Daikin centieni

Daikin piedāvā uzticamus un augstas kvalitātes izstrādājumus. Šis zīmols nozarē ir ļoti pazīstams ar progresīvu tehnoloģiju izstrādi, kuras mērķis ir samazināt gaisa kondicionēšanas ietekmi uz vidi.

Kopš uzņēmuma dibināšanas Daikin prioritāte ir bijusi tādu tehnoloģiju izstrāde, kas palīdz risināt problēmas kopienās, tajā pašā laikā attīstot uzņēmumu. Grupas mērķis ir apmierināt vajadzības un saglabāt pasaules uzticību kā globālam uzņēmumam, kas atbalsta cilvēku veselības aizsardzību un komfortu, tajā pašā laikā apzinoties vides nozīmīgumu un samazinot cilvēku ietekmi. Šī iemesla dēļ Daikin pievērš īpašu uzmanību ilgtspējīgu un ļoti efektīvu tehnoloģiju izstrādei, kā arī nepārtraukti strādā, lai samazinātu ražošanas procesa ietekmi uz apkārtējo vidi.

Kā daļa no Daikin grupas Daikin Applied Europe cenšas nodrošināt ilgtspējību, samazinot enerģijas patēriņu savās ražotnēs un izmantojot tikai sertificētu zaļo enerģiju, kas iegūta no atjaunojamiem resursiem. Tas palīdz nodrošināt ražošanas procesa ietekmes uz apkārtējo vidi samazināšanu. 

Turklāt Daikin izstrādājumi lietišķajai nozarei, gluži tāpat kā dzīvojamām ēkām, tiek radīti, lai nodrošinātu vislabāko energoefektivitāti, kas pieejama tirgū.

Centieni sasniegt šo mērķi sastāv no tādu patentētu tehnoloģiju izstrādes, kas uzlabo arī Daikin dzesinātāju un siltumsūkņu efektivitāti.

Piemēram, Daikin skrūves kompresoram ir optimizēts skrūves profils, kas var darboties ar zema GWP (globālās sasilšanas potenciāla) aukstumaģentiem, lai nodrošinātu ļoti augstu energoefektivitātes līmeni.

Papildinformāciju par Daikin vienskrūves kompresoru ar pārveidotāju lasiet šeit

Turklāt Daikin pārveidotāju tehnoloģija, kas ir integrēta daudzos Daikin dzesinātājos un siltumsūkņos, samazina enerģijas patēriņu, optimizējot enerģijas lietojumu un nodrošinot to, ka enerģija netiek izniekota.

Papildinformāciju par to, kā Daikin nodrošināja tehnoloģijas negatīvu CO2 emisiju datu centram, lasiet šeit

Visu šo risinājumu mērķis ir samazināt HVAC tehnoloģiju ietekmi uz vidi, piedāvājot jaunākās paaudzes tehnoloģijas, kas ir par 32 % efektīvākas nekā tradicionālās tehnoloģijas un apsildes sistēmas var padarīt par līdz pat 30 % efektīvākas nekā tradicionālās sistēmas, piemēram, boileri.

Daikin aprites ekonomikas pieeja attiecas arī uz aukstumaģentu reģenerāciju.

Daikin izveidotās programmas Loop ietvaros tādus aukstumaģentus kā R-410a, R134a, un R-32 ir viegli atjaunot, reģenerēt un izmantot atkārtoti, kas novērš ietekmi uz vidi, ko izraisītu atbrīvošanās no nolietota aukstumaģenta.

Papildinformāciju par Daikin programmu Loop lasiet šeit

Saistītie raksti

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?