Skip to main content

Iekštelpu gaisa kvalitātes pakalpojumi

Daikin IGK pakalpojumu piedāvājums

Uzstādīšana un ievade ekspluatācijā

Ir būtiski svarīgi, lai HVAC sistēmas tiktu uzstādītas saskaņā ar ražotāja ieteikumiem un ievadītas ekspluatācijā atbilstoši tehniskajam projektam.

Uzstādītāji mēdz ieviest izmaiņas uz vietas objektā, piemēram, mainīt cauruļu garumu, kas var būtiski ietekmēt veiktspēju, energoefektivitāti un iekštelpu gaisa kvalitāti.

Ir svarīgi izmantot (un pārraudzīt) konkrēta ražotāja sistēmu uzstādīšanai apstiprinātu uzstādītāju, kā arī izvēlēties uzņēmumu, kam ir pieredze līdzīgu iekārtu uzstādīšanā.

Apkope

Regulāras ventilācijas sistēmu apkopes svarīgums ir pašsaprotams, un šai apkopei jābūt iekļautai ēkas HVAC sistēmas vispārējās apkalpošanas režīmā.

Tīrība ventilācijās sistēmām ir īpaši svarīga, jo putekļi un netīrumi var negatīvi ietekmēt to spēju nodrošināt labu iekštelpu gaisa kvalitāti.

Apkopes laikā jāpārbauda, vai ieplūdes un izplūdes atverēs nav uzkrājušies netīrumi vai piesārņojums, vai nav manāmi laikapstākļu vai dzīvnieku izraisīti bojājumi, kā arī jāpārbauda gaisa kanāli un iekštelpu ierīces.

Daikin Refilter programma

Daikin piedāvā Refilter programmu, kas paredzēta jūsu HVAC sistēmas analīzei, optimizācijai un uzlabošanai, pilnībā koncentrējoties uz iekštelpu gaisa kvalitāti.

  • Iekštelpu gaisa kvalitātes audits
  • Svaiga gaisa programma konfigurācijas optimizācijai
  • Pielāgojams rīcības plāns, kas ietver uzlabošanas un novēršanas pasākumus

Mūsu eksperti piedāvā apsekot objektu, izmantojot kontrolsarakstu, kas orientēts uz IGK.

Mēs atbalstām jūs ar savu pieredzi un zināšanām, lai pārbaudītu jūsu HVAC sistēmas statusu un sniegtu jums skaidru pārskatu par jūsu gaisa kondicionēšanas sistēmas, gaisa apstrādes iekārtu, gaisa kanālu, ventilācijas ierīču un iekštelpu ierīču stāvokli.

Mēs identificējam neatliekamu darbību kompleksu, kas uzlabos jūsu sistēmas spēju palielināt svaiga gaisa pievadi telpā un samazinās putekļu cirkulāciju.

Viesnīcas numurs ar tumšiem koka iebūvētajiem skapjiem un baltu orhideju.
Kontrolsaraksta ikona

Mūsu eksperti piedāvā apsekot objektu, izmantojot kontrolsarakstu, kas orientēts uz IGK.

Daikin Refilter programmas logotips
Statusa pārraudzības ikona

Mēs atbalstām jūs ar savu pieredzi un zināšanām, lai pārbaudītu jūsu HVAC sistēmas statusu un sniegtu jums skaidru pārskatu par jūsu sistēmas, gaisa apstrādes iekārtu, gaisa kanālu, ventilācijas ierīču un iekštelpu ierīču stāvokli.

Kontrolējiet savu IGK

Daikin apkalpošanas eksperti palīdzēs jums atklāt, kādus jūsu HVAC aspektus iespējams uzlabot, piedāvājot jūsu izvēlei mūsu pilno specializēto pakalpojumu klāstu.

IGK pakalpojumu portfeļa ilustrācija

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?