Skip to main content

Daikin Cloud Plus

Daikin Cloud Plus ir tālvadības un attālās pārraudzības mākoņrisinājums Daikin komerciālajām HVAC sistēmām. Izmantojot uzlaboto vadību, pārraudzību un prognozējošo loģiku, Daikin Cloud Plus nodrošina reāllaika datus un Daikin ekspertu atbalstu, kas palīdzēs identificēt izmaksu ietaupīšanas iespējas, pagarināt aprīkojuma darbmūžu un samazināt negaidītu problēmu rašanās risku.

Daikin Cloud Plus priekšrocības

bg-attēls

Tālvadība un attālā pārraudzība

Iegūstiet spēju pārraudzīt un manipulēt dažādus jūsu objektu operatīvos aspektus no attālas atrašanās vietas.

Stāvu plāna pārvaldība katram objektam

Vizualizējiet un pārvaldiet katra objekta plānojumu un infrastruktūru, izmantojot detalizētus stāvu plānus.

Piekļuve vairākiem objektiem

Centralizējiet savus vadības un pārvaldības pienākumus vairākos objektos, izmantojot vienotu platformu.

Uz atļaujām balstīta piekļuve

Izveidojiet detalizētu atļauju sistēmu, kas ļauj precizēt piekļuves līmeņus dažādiem lietotājiem un lomām.

bg-attēls

Enerģijas patēriņa tendences

Uzraugiet enerģijas patēriņa tendences, veicot reāllaika datu analīzi. Atklājiet vērtīgus ieskatus par savas HVAC sistēmas veiktspēju, veicot detalizētu operatīvo datu analīzi.

Energotaupība

Izbaudiet intelektiskās automatizācijas priekšrocības, lai vadītu dažādas sistēmas savā vidē.

Izmaksu ietaupījumi

Energoefektīvu stratēģiju ieviešana un ieskatu gūšana no lēmumiem, kas ir balstīti uz datiem, var tiešā veidā ietekmēt ekspluatācijas izmaksas.

Oglekļa neitralitāte

Aktīvi pārraugot un pārvaldot enerģijas patēriņu, jūs būtiski iesaistāties savu oglekļa emisiju samazināšanā.

bg-attēls

Vienkārši vai progresīvi perifērie kontrolieri

Perifēro kontrolieru klāsts apmierina jebkādas sarežģītības pakāpes vajadzības no vienkāršiem uzstādījumiem līdz sarežģītām konfigurācijām.

Dažādas saskarnes

Izbaudiet dažādu jūsu preferencēm pielāgotu saskarņu ērtības.

Uzlabota drošība

Nosakiet savu sistēmu un datu aizsardzību par prioritāti, izmantojot modernākos drošības līdzekļus.

bg-attēls

Samazina lokālās vadības nepieciešamību

Izmantojot tālvadības funkcijas, nepieciešamība visu laiku atrasties objektā tiek būtiski samazināta.

Samazina dīkstāves laiku un nepieciešamību izsaukt inženierus

Attālās pārvaldības funkcijas ļauj ātri pievērsties problēmām to rašanās laikā, kas ļauj samazināt dīkstāves laiku novērst nepieciešamību izsaukt inženierus saistībā ar katru mazo problēmu.

Optimizēta tehniskā apkope

Uz datiem balstīti ieskati, kas iegūti attālās pārraudzības procesā, var palīdzēt optimizēt tehniskās apkopes praksi. Attāli analizējot tendences un veiktspējas datus, varat efektīvāk plānot tehniskās apkopes darbības.

Funkcijas

Attālā vadība, pieprasījuma vadība un plānošana

Kontrolējiet un pārraugiet klimatu savās ēkās jebkurā vietā un laikā. Izmantojot tīmekļa pārlūku, varat pielāgot savu ierīču parametrus, tai skaitā temperatūras iestatījuma vērtības, ventilatoru ātrumu, apsildes vai dzesēšanas darbības režīmu un daudz ko citu.

Pieprasījuma vadība samazina maksimālo patēriņu un minimāli ietekmē komfortu, prognozējot nākotnes vajadzības un attiecīgi pielāgojot ierīču darbības spēju.

Grafiki tiek saglabāti kontrolierī, lai ierīces darbotos, kā plānots, neatkarīgi no savienojuma ar internetu.

Enerģijas pārraudzība

Iegūstiet detalizētas vizualizācijas un eksportējiet savu ēku enerģijas datus. Jaudīgi grafiki, salīdzinājumi un vizualizācijas ir pieejamas, lai jums palīdzētu novērtēt veiktspēju un potenciālus uzlabojumus un samazinātu lieku enerģijas patēriņu un enerģijas izdevumus. Papildus detalizētiem HVAC sistēmu enerģijas datiem iespējams arī pievienot ārējas mērierīces, kas mēra apgaismojuma un ūdens sistēmu patēriņu.

Bloķēšana

Iespējams integrēt viedās kārtulas, kas palīdz optimizēt jūsu ierīču darbību, iestatot trigerus un ieplānojot nepieciešamās darbības, kad pastāv attiecīgie priekšnosacījumi. Izmantojot „ja-tad” principu, iespējams optimizēt gan lietotāju komfortu, gan ierīču efektivitāti. Piemēram, kārtula var būt šāda: „Ja tiek atvērts logs, tad izslēgt gaisa kondicionētāju pēc 5 minūtēm”.

bg-attēls

Enerģijas patēriņa sadalījums

Enerģijas patēriņa proporcionālā sadale ļauj aprēķināt patēriņu konkrētās ēkas zonās. Piemēram, varat aprēķināt, cik daudz enerģijas patērē īrnieks, kas dzīvo konkrētā stāvā. Lai šī funkcija darbotos, ir nepieciešami enerģijas skaitītāji.

Attālie lauka iestatījumi

Āra ierīču lauka iestatījumus iespējams pielāgot attālināti. Tos izmantojot, tehniķi un nama pārvaldnieki var attālināti pielāgot, konfigurēt un pārraudzīt āra ierīces, novēršot nepieciešamību ierasties atrašanās vietā, ietaupīt laiku un izdevumus, kas saistīti ar ceļu, darbu un tehnisko apkopi, uzlabot efektivitāti un vispārējo veiktspēju.

Objektu vēsture

Izsekojiet grafika izraisīšanas vienības vai ierīcēm un objektiem veiktās manuālās darbības. Pagātnes notikumi, izmaiņas un pielāgojumi ļauj identificēt tendences, novērtēt veiktspējas uzlabojumus un izveidot stratēģijas nākotnei. Izmantojot vēstures datus, varat pieņemt informētus lēmumus, pielāgot stratēģijas un nepārtraukti veikt uzlabojumus, revolucionizējot savu pieeju HVAC pārvaldībai.

bg-attēls

Prognozēšana un e-pasta paziņojumi

Agrīnās kļūdu prognozēšanas algoritmi palīdz novērst lielus traucējumus. Pamatojoties uz trauksmi un operatīvajiem datiem, konkrētās ierīces prognozēšanas loģika ļauj preventīvi noskaidrot, vai ierīcei var rasties problēmas. Šādā gadījumā tiek izraistītas prognozēšanas loģikas trauksmes, kas ļauj ģenerēt agrīnus brīdinājumus, garantējot vienmērīgu darbību.

Piekļuve operatīvajiem datiem

Be grūtībām attālināti pārraugiet, analizējiet un pielāgojiet HVAC parametrus, kas ļauj pieņemt informētus lēmumus, atrodoties ceļā. Reāllaika piekļuve operatīvajiem datiem, veiktspējas metrikai un enerģijas lietojumam ļauj pielāgot iestatījumus, veikt anomālo problēmu novēršanu un uzturēt maksimālu efektivitāti, vienlaikus samazinot nepieciešamību iejaukties fiziski. Operatīvos datus var lejupielādēt turpmākām analīzēm un periodiskai ziņošanai.

Iekštelpu un āra ierīču analīze

Izpētiet visaptverošus ieskatus par katras ierīces veiktspēju, enerģijas patēriņu un ietekmi uz vidi. Ērti salīdziniet visu ierīču datus, lai konstatētu nepilnības un optimizētu sistēmas vispārējo efektivitāti. Izmantojot holistisko pieeju iekštelpu un āra ierīcēm, jūs sasniegsiet bezprecedenta līmeņa darbības saskaņotību un energotaupību.

bg-attēls

Vairāku objektu pārvaldība

Iegūstiet visus savu objektu kartes skatu ar statusa trauksmēm, kā arī atzīmējiet un savstarpēji salīdziniet objektus. Kartes skatā varat iegūt tūlītēju piekļuvi katram objektam, lai pārraudzītu un kontrolētu objektu attālināti. Tas palīdz samazināt objektu apmeklējumu skaitu un iegūt ieskatus, kas rada iespējas samazināt ekspluatācijas izmaksas, vienlaikus uzturot augstu komforta līmeni.

Ēku integrācija

Ar centrālo platformu iespējams kontrolēt ne tikai ēku HVAC sistēmas, bet arī citas sistēmas. Piemēram, apgaismojuma sistēmas ir iespējams iekļaut grafikos, un tajās var integrēt bloķēšanu, lai nodrošinātu vienu vadības punktu un optimizētu ēku energoefektivitāti.

Trauksmju vēsture un e-pasta paziņojumi

Iegūstiet detalizētu pārskatu par trauksmēm, kas attiecas uz jūsu objektiem, un trauksmju reāllaika statusu. Saņemiet trauksmju paziņojumu e-pasta ziņojumus ar piekļuvi trauksmju informācijai platformā Daikin Cloud Plus.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?