Skip to main content

Transporta saldēšanas iekārtas

Daikin transporta saldēšanas iekārtas nodrošina uzticamus un efektīvus risinājumus dažādiem pielietojumiem un transportlīdzekļu veidiem. Katra mūsu izstrādājumu klāstā iekļautā iekārta ir radīta, lai samazinātu īpašnieka kopējās izmaksas, un konfigurēta, lai apmierinātu jūsu konkrētās vajadzības atbilstoši Daikin stingrajiem kvalitātes standartiem. 24 stundas diennaktī visas nedēļas garumā ir pieejams arī mūsu apkalpošanas tīkls.
Lai sazinātos ar mums, rakstiet uz e-pasta adresi transportrefrigeration@daikineurope.com

Kompetence aukstuma ķēdes tehnoloģijās

No ražošanas līdz piegādei

Nākotnes aukstuma ķēdes tehnoloģijas

Apvienojot saldēšanas procesu zināšanas ar tehnoloģiju inovācijām, Daikin visaptverošais produktu klāsts nodrošina integrētus temperatūras regulēšanas risinājumus, kas nodrošina kvalitāti un drošību katrā izplatīšanas procesa posmā no ražotnes līdz klientam. Mūsu produktu un pakalpojumu klāsts ļauj pielāgoties dažādām klientu vajadzībām un lietošanas veidiem ražošanas, glabāšanas, mazumtirdzniecības un pārvadāšanas posmos. Energoefektīvas tehnoloģijas, kas izmanto zema globālās sasilšanas potenciāla aukstumaģentus, nodrošina rentablu darbību, aizsargājot ātrbojīgus materiālus neatkarīgi no klimata un vienlaikus pasargājot arī vidi. Mēs izmantosim savas labākās tehnoloģijas visos aukstuma ķēdes posmos.

Redzējums par 2050. gadu

Daikin vides politika

2015. gadā pieņemtajā Parīzes nolīgumā ir iekļauts mērķis sasniegt siltumnīcefekta gāzu neto nulles emisiju līmeni un nodrošināt, lai planētas vidējās temperatūras pieaugums nepārsniegtu 2° C, salīdzinot ar pirmsrūpniecības laikmeta līmeni. Iedvesmojoties no Parīzes nolīguma, Daikin nāca klajā ar plānu Vides redzējums par 2050. gadu, kurā iekļauts mērķis samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz nulles līmenim līdz 2050. gadam. Mēs esam uzstādījuši samazināšanas mērķi 2030. gadam un iekļāvuši to savos centienos saskaņā ar stratēģiskās pārvaldības plānu Fusion 25.

Redzējums par 2050. gadu

Mēs faktiski likvidēsim siltumnīcefekta gāzu emisijas, ko mūsu izstrādājumi rada sava dzīves cikla laikā, līdz 2050. gadam. Turklāt mēs arī esam apņēmušies izstrādāt risinājumus, kas rada saikni starp sabiedrību un mūsu klientiem, sadarbojoties ar ieinteresātajām pusēm, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas līdz nulles līmenim. Izmantojot IoT un atvērtās inovācijas, mēs apmierināsim pasaules gaisa risinājumu inovācijas, garantējot drošu un veselībai labvēlīgu vidi, vienlaikus palīdzot risināt pasaules vides problēmas.

Saldēšanas vidēja termiņa perspektīva

Mūsu aukstuma ķēdes biznesa ietvaros esam spēruši soļus, lai iekļautu dabiskus aukstumaģentus ar zemu globālās sasilšanas potenciālu, kas nesatur fluorogļūdeņražus, vienlaikus nodrošinot pareizos drošības standartus, kas noteikti mūsu tirgiem. Mēs nepārtraukti strādājam, lai samazinātu visu mūsu izstrādājumu enerģijas patēriņu. Mēs kā daļa no transporta saldēšanas nozares tieksimies pakāpeniski samazināt atkarību no iekšdedzes motoru tehnoloģijām, pārejot uz tehnoloģijām, kas izmanto elektrību.

Daikin Exigo: radīts ceļam

Uzzināt vairāk

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?