Šķidrā kurināmā kondensācijas apkures katli

Šķidrā kurināmā kondensācijas apkures katli

Novatoriska tehnoloģija nodrošina uzticamu un energoefektīvu apsildi.

Šķidrā kurināmā apkures katli apsilde

Apsilde

Mūsu šķidrā kurināmā kondensācijas apkures katli, kas izstrādāti, izmantojot mūsu TWINTEC tehnoloģiju un sfērisku korpusu, ir vienkārši apkopē un efektīvi apsilda mājokli.

Šķidrā kurināmā apkures katli pēc speciāla pasūtījuma uzstādāma karstā ūdens sistēma

Pēc speciāla pasūtījuma uzstādāma karstā ūdens sistēma

Uzsildiet karsto ūdeni, izmantojot saules enerģiju vai atkārtoti izmantojot mājokļa apsildei izmantoto enerģiju ar mājsaimniecības karstā ūdens tvertni vai ar ECH20 termoakumulatoru.

Novatoriska konstrukcija

Novatoriska konstrukcija Šķidrā kurināmā apkures katli

Augsti efektīvi šķidrā kurināmā apkures katli

Šķidrā kurināmā apkures nākotne ir bioloģiskie risinājumi, un mūsu ROTEX šķidrā kurināmā apkures katli irsaderīgi ar bioloģisko šķidro kurināmo, kas nozīmē, ka tie ir konstruēti, lai tajos varētu izmanto bioloģisko šķidro kurināmo vai kurināmo ar biogēniem komponentiem.

Apvienojiet savu šķidrā kurināmā kondensācijas apkures katlu ar saules energosistēmu, lai vēl vairāk ietaupītu, ražojot karsto ūdeni.

Augsti efektīvi šķidrā kurināmā apkures katli Bioloģiskajam šķidrajam kurināmajam
Ekonomiska karstā ūdens ražošana, izmantojot saules enerģiju

Ekonomiska karstā ūdens ražošana, izmantojot saules enerģiju

Samaziniet izdevumus par patērēto enerģiju, izmantojot atjaunojamo saules enerģiju. Mūsu saules paneļi ir vienkārši uzstādāmi, un tie saražo līdz pat 70 % no enerģijas, kas nepieciešama karstā ūdens boilerim. Mūsu karstā ūdens saules termosistēmas ir pieejamas visu veidu ēkām un ir vienlīdz piemērotas mazām un lielām mājām. Izvēlieties bezspiediena vai spiedienam pakļautu karstā ūdens sistēmu.

Bezspiediena karstā ūdens termosistēma

Bezspiediena karstā ūdens termosistēma
  • Ideāli piemērota jaunceltnēm
  • Augstāka energoefektivitāte nekā spiedienam pakļautām sistēmām
  • Nepieciešams tiešs vertikāls savienojums starp tvertni un saules kolektoriem
  • Ja nav saules, no sistēmas automātiski tiek izlaists ūdens, lai nepieļautu cauruļu aizsalšanu

Spiedienam pakļauta saules enerģijas termosistēma

Spiedienam pakļauta saules enerģijas termosistēma
  • Ideāli piemērota renovācijas projektiem un esošām mājām
  • Savienojot tvertni ar saules kolektoriem, pieļaujama līkumotu cauruļu izmantošana
  • Uzpildīta ar ūdeni un antifrīzu, lai nepieļautu cauruļu aizsalšanu
  • Sistēma ir pakļauta spiedienam un hermētiski noslēgta drošības apsvērumu dēļ

Vienkārša un lēta uzstādīšana

Pateicoties nelielajam montējamo detaļu skaitam un vienkāršajai uzstādīšanai, mūsu šķidrā kurināmā kondensācijas apkures katli ir ideāli piemēroti renovācijas projektiem un veco šķidrā kurināmā apkures katlu nomaiņai. Katrs kompaktais apkures katls ir nevainojami savietojams ar jūsu esošo cauruļu sistēmu un radiatoriem.

Vienkārša un lēta uzstādīšana