Skip to main content

BRP069A61/62

Daikin Altherma GEO
Daikin Altherma 3 GEO
Daikin Altherma H Hybrid

Daikin Altherma R Hybrid

Daikin Altherma R
Daikin Altherma 3 R
Daikin Altherma 3 H
Daikin Altherma 3 H HT
Daikin Altherma M

BRP069A71

Daikin Altherma 3 R (izvēles aprīkojums)

BRP069A78

Daikin Altherma 3 R

Daikin Altherma 3 M (izvēles aprīkojums)

BRP069A81**

Pie griestiem uzstādāma
Griestos iebūvējama
Pie sienas uzstādāma
Pie griestiem uzstādāma
Uz grīdas uzstādāma

BRP069B82**

Pie griestiem uzstādāma

BRP069C51**

Pie griestiem uzstādāma
Griestos iebūvējama
Griestos iebūvējama

** Lai izmantotu tiešsaistes kontrolieri, iekštelpu ierīcei jābūt pievienotam ar vadu pievienojamam tālvadības kontrolierim

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?