Skip to main content

Izstrādājumu iezīmes

 • Izvēloties R-32 izstrādājumu, par 68 % tiek samazināta negatīvā ietekme uz vidi, salīdzinot ar izstrādājumiem, kuros izmantots aukstumaģents R-410A, un, pateicoties augstajai energoefektivitātei, samazinās enerģijas patēriņš.
 • Augstākās klases izstrādājums energoefektivitātes un darbības diapazona ziņā
 • Augstākā energoefektivitāte tirgū — EER līdz pat 3,25 un SEER līdz pat 5,79
 • Jaudas diapazons no 11 kW līdz 16 kW
 • Invertora čilleris
 • Daikin spirāles tipa kompresors
 • Jauns korpuss āra ierīcēm
 • Atsevišķs kontrolieris MMI-2 uzstādīšanai iekštelpās
 • Pieejami vienfāzes un trīsfāžu modeļi
 • Invertors

  Invertoru kompresori pastāvīgi regulē kompresora apgriezienus atkarībā no faktiskā pieprasījuma. Retāka ieslēgšanās un izslēgšanās nozīmē zemāku enerģijas patēriņu (pat par 30 %) un stabilāku temperatūru.

 • Kompresors ar peldošo rotoru

  Kompresoriem ar peldošo rotoru ir vienota lāpstiņa un veltnis un mazāk kustīgo detaļu, tāpēc tie rada mazāku vibrāciju un berzi un ļauj panākt augstāku ekspluatācijas drošumu un efektivitāti, salīdzinot ar parastajiem rotācijas kompresoriem

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?