Skip to main content

Biddle gaisa aizkari

Samaziniet siltuma zudumus caur ieejas durvīm un stabilizējiet iekštelpu klimatu, apvienojot Daikin gaisa kondicionēšanas sistēmu ar vienkārši uzstādāmiem un energoefektīviem Biddle gaisa aizkariem.

bg-image

Novērsiet enerģijas zudumus

Sagaidiet apmeklētājus ar atvērtām durvīm un ierobežojiet siltuma zudumus, izmantojot Biddle gaisa aizkarus. Novēršot iekštelpu temperatūras svārstības, mūsu gaisa aizkari palīdz jums uzturēt stabilu klimatu, vienlaikus ievērojami samazinot jūsu izdevumus par patērēto enerģiju, salīdzinot ar standarta elektriskajiem modeļiem.

biddle gaisa aizkari, gudrs ieguldījums

Gudrs ieguldījums

Biddle gaisa aizkari atpelna tajos ieguldīto naudu mazāk nekā 18 mēnešu laikā, ja tie tiek pievienoti Daikin gaisa kondicionētājam. Pievienošana ir vienkārša un neprasa papildu uzstādīšanas izdevumus, kā, piemēram, papildu ūdens sistēmas, cauruļu sistēmas un boilerus. Tā kā Biddle gaisa aizkari ir par 72 % efektīvāki par standarta elektriskajiem modeļiem, ieguldot to iegādē, jūs būtiski samazināsiet enerģijas patēriņu un ekspluatācijas izmaksas, kā arī par 80-85 % samazināsiet siltuma zudumus.

bg-image

Patentēta gaisa aizkaru tehnoloģija

Daikin Biddle gaisa aizkari ļauj sasniegt 80-85 % gaisa atdalīšanas līmeni un ievērojami uzlabo komfortu un energoefektivitāti. Mūsu izstrādātā rektifikatora konstrukcija nodrošina lamināru gaisa plūsmu, virzot gaisu nemainīgā ātrumā un nemainīgā virzienā – uz grīdu. Šī gaisa plūsma darbojas kā aizkars, kas samazina siltuma zudumus un novērš turbulenci.

Brīvi iekārtais modelis

 • Pie sienas uzstādāma ierīce
 • Vienkārša uzstādīšana
 • Strauja ieguldīto līdzekļu atmaksāšanās – mazāk nekā 18 mēnešu laikā
 • Pieejams maza, vidēja un liela izmēra versijās

Kasetes tipa modelis

 • Uzstādāma iebūvētajos griestos
 • Redzams tikai dekoratīvais panelis
 • Strauja ieguldīto līdzekļu atmaksāšanās – mazāk nekā 18 mēnešu laikā
 • Pieejams maza, vidēja un liela izmēra versijās

Apslēptais modelis

 • Pilnībā paslēpta griestu ierīce
 • Strauja ieguldīto līdzekļu atmaksāšanās – mazāk nekā 18 mēnešu laikā
 • Pieejams maza, vidēja un liela izmēra versijās

Saistītie izstrādājumi

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?