Skip to main content

Daikin Altherma R HT

Vienkārši nomainiet savu veco apsildes un karstā ūdens sistēmu ar mūsu energoefektīvo Daikin Altherma augstas temperatūras siltumsūkni.

bg-image

Apsilde

Siltumsūkņi iegūst atjaunojamu siltumu no gaisa, kas padara jūsu mājokļa apsildes procesu energoefektīvāku.

bg-image

Karstais ūdens

Izmantojot tikai atjaunojamo gaisa enerģiju, Daikin Altherma augstas temperatūras siltumsūknis spēj uzsildīt karsto ūdeni līdz pat 80°C temperatūrai.

Kāpēc izvēlēties Daikin Altherma augstas temperatūras siltumsūkni?

Tas ir ideāls risinājums renovācijas projektiem, ja nepieciešama jauna apsildes sistēma, kas:

 • darbotos apvienojumā ar esošo cauruļu sistēmu un radiatoriem

 • aizstātu esošo tradicionālo apkures katlu

 • nodrošinātu mājoklim gan apsildi, gan karsto ūdeni

  Daikin Altherma augstas temperatūras siltumsūknim ir āra ierīce, kas nodrošina augstu sezonas efektivitāti un kuru var pievienot saules termosistēmai, lai ražotu mājsaimniecības karsto ūdeni lētāk.

 1. Iekštelpu ierīce un mājsaimniecības karstais ūdens
  Var uzstādīt vienu virs otras ar karstā ūdens tvertni, lai ietaupītu vietu

 2. Augstas temperatūras radiatori
  Nav nepieciešams nomainīt esošos radiatorus

 3. Āra ierīce
  Kompakta un klusa āra ierīce

Ekonomiska karstā ūdens ražošana, izmantojot saules enerģiju

Samaziniet izdevumus par patērēto enerģiju, izmantojot atjaunojamo saules enerģiju. Mūsu saules paneļi ir vienkārši uzstādāmi, un tie saražo līdz pat 70 % no enerģijas, kas nepieciešama karstā ūdens siltumsūknim. Mūsu karstā ūdens saules termosistēmas ir pieejamas visu veidu ēkām un ir vienlīdz piemērotas mazām un lielām mājām. Izvēlieties bezspiediena vai spiedienam pakļautu karstā ūdens sistēmu.

Bezspiediena ECH2O termoakumulators

 • Ideāli piemērota jaunceltnēm
 • Augstāka energoefektivitāte nekā spiedienam pakļautām sistēmām
 • Nepieciešams tiešs savienojums starp tvertni un saules kolektoriem
 • Ja nav saules, no sistēmas automātiski tiek izlaists ūdens, lai nepieļautu cauruļu aizsalšanu

Spiedienam pakļauts ECH2O termoakumulators

 • Ideāli piemērota renovācijas projektiem un esošām mājām
 • Savienojot tvertni ar saules kolektoriem, pieļaujama līkumotu cauruļu izmantošana
 • Uzpildīta ar ūdeni un antifrīzu, lai nepieļautu cauruļu aizsalšanu
 • Sistēma ir pakļauta spiedienam un hermētiski noslēgta drošības apsvērumu dēļ

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?