Skip to main content

Kad IESLĒGTA gaisa izplūdes aizvaru pagriešanas funkcija, aizvari paliek horizontālā stāvoklī

Aizvari paliek nemainīgā stāvoklī, kad temperatūra telpā sasniedz iestatīto līmeni un izslēdzas termostats. Kad termostats nedarbojas, aizvari nepārvietojas.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?