Skip to main content

Kad aktīvs „ārpus mājām” savienojums, nevar mainīt ierīces iestatījumus. Parādās šāds kļūdas ziņojums: “The unit cannot be operated at the moment because it is being operated by another user. Please wait a moment and try again.” (Ierīci šobrīd nevar izmantot, jo to vada cits lietotājs. Lūdzu, uzgaidiet un mēģiniet vēlreiz.)

Kāds cits lietotājs vada iekštelpu ierīci, izmantojot, piemēram, infrasarkano tālvadības kontrolieri vai citu viedtālruni. Nogaidiet dažas minūtes un mēģiniet vēlreiz.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?