Skip to main content

Kas ir skaņas spiediens un skaņas jauda?

Skaņas spiediena līmenis (Lp)

Tas ir skaņas avota radītās skaņas enerģijas mērījums, ko izsaka decibelos jeb dBA.

Skaņas jaudas līmenis (Lw)

Ir tas pats, kas iepriekš minētais, taču to mēra iepriekšdefinētos apstākļos
Skaņas jaudas līmenis nav atkarīgs no:

  • iekārtas atrašanās vietas,
  • apkārtējās vides apstākļiem un
  • attāluma no mērierīces

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?