Skip to main content

Kas ir sezonas efektivitāte (SCOP un SEER)

Sezonas efektivitāte

Sezonas efektivitāte ir jauns veids, kā izmērīt apsildes un dzesēšanas tehnoloģiju reālo energoefektivitāti vesela gada garumā. Šis jaunais mērījums sniedz patiesāku priekšstatu par sistēmas energoefektivitāti un ietekmi uz vidi.

Šī jaunā energoefektivitātes novērtēšanas metode ir ieviesta ar ES direktīvu par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītiem ražojumiem (ErP), kas nosaka minimālās ekodizaina prasības, kas ražotājiem jāievieš savos ar enerģiju saistītajos ražojumos.

Sezonas efektivitāte prasa jaunu novērtēšanas sistēmu apsildes un dzesēšanas izstrādājumiem, kas jāizmanto visiem ražotājiem. Tā ietver:

  • Sezonas energoefektivitātes koeficientu (SEER) dzesēšanai
  • Sezonas lietderības koeficientu (SCOP) apsildei

Jauni sezonas efektivitātes rādītāji

Jaunie sezonas efektivitātes rādītāji atspoguļo siltumsūkņa reālo enerģijas patēriņu, pamatojoties uz tā energoefektivitāti vesela gada garumā. SEER un SCOP mēra ikgadējo enerģijas patēriņu un efektivitāti tipiskos ikdienas lietošanas apstākļos. Ilgtermiņā tiek ņemtas vērā temperatūras svārstības un gaidstāves periodi, lai sniegtu skaidrus un uzticamus tipiskās energoefektivitātes rādītājus par visu apsildes vai dzesēšana sezonu.

Daikin izstrādājumi atbilst ErP prasībām, jo tie ir izstrādāti sezonas efektivitātei. Daikin piedāvā pilnu jaunajam sezonas efektivitātes novērtējumam optimizētu gaisa kondicionēšanas izstrādājumu klāstu.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?