Skip to main content

Ko nozīmē termini COP un EER?

COP (lietderības koeficients) un EER (energoefektivitātes koeficients) norāda gaisa kondicionētāju apsildes un dzesēšanas efektivitāti. Tie norāda ierīces radītās apsildes vai dzesēšanas koeficientu attiecībā pret elektroenerģiju, ko tā patērē, lai to radītu. Tādējādi, ja gaisa kondicionētājs saražo 5 kW siltumenerģijas, patērējot 1 kW elektroenerģijas, tā COP ir 5. Līdzīgi, ja gaisa kondicionētājs saražo 5 kW aukstuma enerģijas, patērējot 1 kW elektroenerģijas, tā EER ir 5. Jo augstāks COP un EER, jo energoefektīvāka ir ierīce.

Daikin ir sertificēts EUROVENT dalībnieks – tā ir prestiža starptautiska organizācija, kas apvieno sevī ražotājus, kuri ir apņēmušies uzlabot gaisa kondicionēšanas kvalitāti Eiropas tirgū. Lai to apstiprinātu, EUROVENT dalībnieku ražojumi tiek pakļauti rūpīgām pārbaudēm neatkarīgās laboratorijās. Daikin dalība šajās testēšanas programmās ir garantija klientiem, ka COP un EER vērtības, kas norādītas mūsu produktiem ir precīzas un nepārprotamas.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?