Skip to main content

Kas ir iztvaicētāja spiediena regulators (EPR)?

Iztvaicētāja spiediena regulators (EPR) ir ierīce, ko izmanto, lai uzturētu pastāvīgu iztvaicēšanas temperatūru un tādējādi arī pastāvīgu iztvaicētāja virsmas temperatūru.

Izmantojot droselēšanu iesūkšanas vadā, aukstumaģenta gāzes daudzums tiek pielāgots iztvaicētāja slodzei.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?