Skip to main content

Kas ir siltumsūknis?

Siltumsūknis iegūst zemas temperatūras enerģiju no vides un palielina tās temperatūru apsildes vajadzībām. Siltumsūkņa efektivitāte parasti tiek izteikta kā sistēmas lietderības koeficients, kas vairumā gadījumu ir robežās no 3 līdz 5. Citiem vārdiem sakot, iegūstot siltumu no atjaunojamiem energoresursiem, tiek patērēts 1 kW elektroenerģijas, lai saražotu no 3 kW līdz 5 kW siltuma jaudas. Tāpēc siltumsūkņu sistēmas ir no 3 līdz 5 reizēm efektīvākas par fosilā kurināmā apkures katliem, un tās spēj pilnībā nodrošināt mājas apsildi pat visbargākajā ziemas salā. Par šo apsildes sistēmu pieaugošo popularitāti liecina, piemēram, to plašā un veiksmīgā izmantošana Skandināvijas aukstajos klimata apstākļos.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?