Skip to main content

Aukstumaģenta cikls: kas tas ir?

Gaisa kondicionētājs darbojas līdzīgi ledusskapim. Augstumaģents plūst sistēmā un maina agregātstāvokli. „Aukstumaģenta cikls” sastāv no četriem procesiem.

Procesi:

1 Kompresors, kas liek aukstumaģentam cirkulēt sistēmā, ir gaisa kondicionētāja „sirds”. Pirms kompresora aukstumaģents atrodas gāzveida agregātstāvoklī un ir pakļauts zemam spiedienam. Kompresors pakļauj gāzi augstam spiedienam, kā rezultātā tā uzkarst un plūst kondensatora virzienā.

2 Kondensatorā karstā gāze atdod siltumu āra gaisam un atdziest, pārejot šķidrā agregātstāvoklī.

3 Šķidrums augsta spiediena ietekmē plūst cauri izplešanās vārstam, kas samazina spiedienu, tādējādi tā temperatūra nokrītas zemāk par dzesējamās telpas temperatūru. Aukstais aukstumaģents turpina plūst zem zema spiediena.

4 Aukstumaģents zem zema spiediena plūst uz iztvaicētāju, kur tas iztvaikojot absorbē siltumu no iekštelpu gaisa un pārvēršas par zemam spiedienam pakļautu gāzi. Gāze plūst atpakaļ uz kompresoru, kur cikls sākas no jauna.

Siltumsūkņa gadījumā ciklu iespējams reversēt.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?