Skip to main content

Programmai ONECTA neizdodas izveidot savienojumu

Pārliecinieties, ka pievienošanas procedūras laikā atrodaties savas Daikin Altherma ierīces tuvumā. Programmā ONECTA ir iekļautas secīgas instrukcijas saistībā ar to, kā aktivizēt piekļuves punktu jūsu Daikin Altherma bezvadu vārtejai.


Pagaidu aprisinājums iOS 15 lietotājiem:

Programmas ONECTA versijām 2.7.0, 3.0.2 un 3.1.0 pastāv savienojuma izveides problēmas ar Daikin bezvadu piekļuves punktu. Lai sekmīgi izveidotu savienojumu, veiciet šādas darbības:

 • Atjauniniet programmu uz versiju 3.1.0 vai jaunāku versiju
 • Atspējojiet mobilos datus (3G/4G/..) savā iPhone ierīcē
Atspējojiet mobilos datus
 • sāciet savas Daikin ierīces ievadi ekspluatācijā, izmantojot programmu ONECTA.

Vispārēja informācija:

Lūdzu, ņemiet vērā, ka piekļuves punkts ir aktīvs tikai 3 minūtes, ja netiek veikta ievade ekspluatācijā. Kad jūsu tālrunī ir izveidots savienojums ar piekļuves punktu, tas ir aktīvs, kamēr jūsu tālrunis ir savienots. Kad savienojums tiek pārtraukts, piekļuves punkts ir pieejams vēl 3 minūtes. Pēc tam tas tiek atspējots, un jums tas ir atkārtoti jāiespējo, izmantojot MMI saskarni. (Izmantojot aparātprogrammatūras versiju 1.0.8, piekļuves punkts ir aktīvs tikai 1 minūti )


Lūdzu, ņemiet vērā, ka ar piekļuves punktu vienlaikus var būt savienots tikai 1 tālrunis . Vārteja noraidīs otru savienojumu. Programma ONECTA automātiski mēģinās pārtraukt savienojumu, kad būs pabeigta pievienošana vai programma tiks aizvērta. Operētājsistēmā Android 9 vai vecākā versijā automātiskā savienojuma pārtraukšana atkarībā no lietošanas situācijas ne vienmēr darbojas pareizi, tāpēc, lūdzu, pārliecinieties, ka savienojums ir pārtraukts, pārbaudot savus Wi-Fi iestatījumus.


Lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja operētājsistēma norāda, ka jums ir izveidots savienojums ar tīklu bez “interneta”, tad, lūdzu, saglabājiet savienojumu ar “daikin-ap”. Ja jums tiek parādīti uznirstošie elementi, kas aicina pārslēgties atpakaļ uz iepriekšēju tīklu bez interneta, atlasiet opciju, kas ļauj saglabāt savienojumu ar “daikin-ap”. To neizdarot, savienojums būs neveiksmīgs.


Retos gadījumos ir iespējams, ka programma ONECTA nevar automātiski izveidot savienojumu ar jūsu Daikin Altherma bezvadu vārteju. Ja tas notiks, programma ONECTA jūs informēs un aicinās manuāli izveidot savienojumu ar bezvadu vārteju.

Zīmoli, kas tika ietekmēti visvairāk:

 • OnePlus mobilie tālruņi, kuros darbojas operētājsistēma Android 10 un jaunākas versijas
 • Huawei mobilie tālruņi, kuros darbojas operētājsistēma Android 10 un jaunākas versijas

 1. Nospiediet pogu “copy WiFi password to clipboard” (kopēt Wifi paroli starpliktuvē) (iespējams, būs nepieciešams ritināt lapu, lai tiktu parādīta kopēšanas poga) vai izmantojiet: D5ApAG5R2J2tnFRA5My7Y28rP95mv65
 2. Dodieties uz savas operētājsistēmas WiFi iestatījumiem
 3. Meklējiet daikin-ap un atlasiet šo bezvadu tīklu
 4. Kad no jums tiek pieprasīta WiFi parole, ielīmējiet nokopēto paroli
 5. Atgriezieties programmā
 6. Pievienošanas plūsmai vajadzētu turpināties
Nevar izveidot savienojumu ar vārteju
 • Ja vēlaties atkārtoti mēģināt veikt piekļuves punkta “daikin-ap” automātisko meklēšanu, lūdzu, aizveriet pievienošanas plūsmu un mēģiniet vēlreiz.

  Esam konstatējuši, ka ļoti retos izstrādājumu validācijas gadījumos dažām viedtālruņu operētājsistēmām ir problēmas izveidot savienojumu ar piekļuves punktu “daikin-ap”. Šādos gadījumos, lūdzu, pārliecinieties, ka jūsu tālrunī darbojas jaunākais pieejamais operētājsistēmas atjauninājums, mēģiniet atkārtoti palaist savu tālruni vai izmantojiet citu tālruni, lai pabeigtu savas Daikin Altherma bezvadu vārtejas pievienošanu.
 • Zīmoli, kas tika ietekmēti visvairāk:
 • Daži iPhone modeļi, kuros darbojas operētājsistēma iOS 14.x
 • Xiaomi tālruņi, kuros nedarbojas jaunākie operētājsistēmas atjauninājumi.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?