Skip to main content

Iekštelpu ierīce rada miglu

Aukstais gaiss, kas tiek iepūsts telpā dzesēšanas laikā, samazina gaisa temperatūru telpā un reizēm izraisa miglas veidošanos.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?