Skip to main content

Notecinātā ūdens daudzums ir liels (salīdzinot ar iepriekšējā gadā vai iepriekšējā dienā notecināto ūdens daudzumu)

Notecinātā ūdens daudzums mainās atkarībā no iekštelpu temperatūras un mitruma. Liels notecinātā ūdens daudzums nenozīmē, ka ir radušies darbības traucējumi.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?