Skip to main content

Reizēm, sistēmai darbojoties dzesēšanas režīmā, pārvietojas gaisa izplūdes aizvari

Gaisa izplūdes aizvari pārvietojas, kad tiek aktivizēta pretsasalšanas vai griestu notraipīšanas novēršanas funkcija.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?