Skip to main content

Paralēlas darbības multi ierīcei vedējierīces un sekotājierīces gaisa izplūdes aizvari nedarbojas vienlaikus

Signāls no vēdējierīces uz sekotājierīci tiek nosūtīts ar nelielu aizkavi. Tas nav darbības traucējums.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?