Skip to main content

Iekārtai darbojoties apsildes režīmā, gaisa plūsma pēkšņi kļūst stiprāka

Kad iestatīta ZEMA gaisa plūsmas intensitāte, gaisa plūsmas apjoms palielinās, ja tiek aktivizēta pārslodzes kontrole. („Pārslodze” ir stāvoklis, kad gaisa kondicionētājs darbojas zem pārāk lielas slodzes. Pārslodzi var izraisīt netīri filtri.)

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?