Skip to main content

Gaisa kondicionētājs izslēdzas darbības vidū (kad aktivizēts IESLĒGŠANAS taimeris)

Ja iestatīts IESLĒGŠANAS taimeris, gaisa kondicionētājs var ieslēgties pat vienu stundu pirms iestatītā laika, lai sasildītu telpu tuvu temperatūrai, kas iestatīta, izmantojot tālvadības pulti.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?