Skip to main content

Gaisa kondicionētājs izdala skaņu, kas atgādina ūdens tecēšanu

Skaņu, kas izklausās pēc ūdens tecēšanas, rada aukstumaģenta plūsma gaisa kondicionētājā.
Šī skaņa visbiežāk parādās, kad, ierīcei darbojoties apsildes režīmā, tiek aktivizēta atkausēšanas funkcija.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?