Skip to main content

Ir novērojama neparasta gaisa kondicionētāja darbība

Reizēm gaisa kondicionētāja neparastu darbību var izraisīt zibens un radioviļņi.
Atvienojiet ierīci no elektrotīkla, izslēdzot automātslēdzi; tad atkārtoti pievienojiet to elektrotīklam un ieslēdziet gaisa kondicionētāju.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?