Skip to main content

Pēc gaisa kondicionētāja izslēgšanas to nevar uzreiz ieslēgt atkārtoti

Lai nepieļautu pārslogošanu atkārtotas iedarbināšanas laikā, gaisa kondicionētājs neieslēdzas 3 minūtes, ja IESLĒGŠANAS slēdzis tiek nospiests uzreiz pēc ierīces izslēgšanās vai ja tiek pārslēgts darbības režīms (iestatījums), izmantojot tālvadības pulti.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?