Skip to main content

Gaisa kondicionētājs nedarbojas (nedeg darbības indikators)

Veiciet šādas pārbaudes:

  • Pārliecinieties, vai nav izslēgts automātslēdzis vai pārdedzis drošinātājs.
  • Pārliecinieties, vai barošanas vads ir kārtīgi pievienots kontaktrozetei.
  • Pārliecinieties, vai nav nekādu elektrības padeves traucējumu.
  • Pārbaudiet, vai nav izlādējušās tālvadības pults baterijas.
  • Pārliecinieties, vai nav nepareizi ieprogrammēts taimeris.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?