Skip to main content

Dažos ekrānos teksta izmērs šķiet pārāk liels, kā rezultātā daļa teksta pazūd no ekrāna.

Pārliecinieties, ka jūsu viedtālruņa iestatījumos iestatīts fonta lielums „Normāls”.

„Iestatījumi” → „Pieejamība” → „Fonta lielums”

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?