Skip to main content

Dažos ekrānos teksts šķiet pārāk liels, kā rezultātā daļa teksta pazūd no ekrāna. Ko tur var darīt?

Pārliecinieties, ka jūsu mobilajā ierīcē ir iestatīts fonta lielums „Normāls”.

„Iestatījumi” → „Pieejamība” → „Fonta lielums”

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?