Skip to main content

Mana ierīce atbalsta tīkla vārtejas opciju komplektu, bet, kad es mēģinu pievienot ierīci savam kontam, inicializācijas process iestrēgst. Ko lai es daru?

Kad pievienojat savam kontam ierīci, lietojumprogramma Daikin Residential Controller automātiski pārbauda un ziņo par ierīces inicializācijas statusu un rāda progresu, izmantojot progresa joslu.

Ņemiet vērā, ka 2. paaudzes Daikin Altherma siltumsūkņa ierīču inicializācijai nepieciešama atsāknēšana, kas var ilgt līdz par 20 minūtēm.

Ja pēc 20 minūtēm lietojumprogramma vēl joprojām norāda, ka notiek ierīces inicializācija, mēģiniet rīkoties šādi:

  • Atsāknējiet Daikin Altherma siltumsūkņa ierīci, izslēdzot un ieslēdzot tās barošanu.
  • Noskaidrojiet no uzstādītāja, vai siltumsūkņa ierīces programmatūra ir saderīga ar izmantoto tīkla vārteju. Iespējams, ka programmatūra jāatjaunina.

Patlaban Daikin gāzes apkures katla sistēma, kas darbojas bez kondensācijas (DRGATEWAYAA), ir saderīga tikai ar Daikin istabas termostatu (DOTT). Gadījumos, kad ir pārtraukts savienojums starp gāzes apkures katla ierīci un istabas termostatu (piem., bojājums, atvienots... ), lietojumprogramma norāda, ka notiek gāzes apkures katla inicializācija, jo tam ir atkārtoti jāinicializē saziņa ar termostatu. Lietojumprogramma rāda inicializācijas statusu, kamēr gāzes apkures katla ierīcei nav atjaunots savienojums ar termostatu. Kad savienojums ar termostatu ir izveidots, inicializācijas (augšupielādes) progresu var pārbaudīt termostata ekrānā.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?