Skip to main content

Uz manas ierīces etiķetes ir redzams atkritumu tvertnes simbols; ko tas nozīmē?

Jūsu izstrādājums ir apzīmēts ar šo simbolu. Tas nozīmē, ka elektriskos un elektroniskos produktus nedrīkst jaukt ar nešķirotiem sadzīves atkritumiem.

Nemēģiniet demontēt sistēmu pašrocīgi: izstrādājuma un citu sastāvdaļu demontāža jāveic kvalificētam uzstādītājam saskaņā ar atbilstošajiem vietējiem un valsts normatīvajiem aktiem.

Izstrādājums un atkritumi jānodod specializētā atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumā pārstrādei un atkārtotai izmantošanai.

Nodrošinot pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst iespējamu kaitējumu videi un cilvēku veselībai. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, sazinieties ar uzstādītāju vai vietējo pašvaldību.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?