Skip to main content

Mana Daikin ierīce nerāda āra temperatūru, kas zemāka par -9 vai 0 °C un augstāka par 39 °C

Dažas iekštelpu ierīces ierobežo āra ierīces āra temperatūras mērījumu diapazonu.

  • FTXTM*M iekštelpu ierīces: āra temperatūras mērījumu diapazons -9°C~39°C.
  • FVXS*F iekštelpu ierīces: āra temperatūras mērījumu diapazons 0°C~39°C.

Tā rezultātā faktiskā āra temperatūra var būt augstāka/zemāka par to, ko rāda lietojumprogramma.

Ja faktiskā āra temperatūra ir zemāka par āra temperatūras mērījumu diapazona apakšējo robežvērtību, lietojumprogramma blakus ārā temperatūrai rāda lejupvērstu bultiņu.

Ja faktiskā āra temperatūra ir augstāka par āra temperatūras mērījumu diapazona augšējo robežvērtību, lietojumprogramma blakus ārā temperatūrai rāda augšupvērstu bultiņu.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?