Skip to main content

Vai ir iespējams saistīt vairākus lietotāja kontus ar vienu ierīci?

Nē, patlaban lietojumprogramma ļauj tikai pievienot vairākas ierīces vienam lietotāja kontam. Tomēr jūs jebkurā laikā varat noņemt ierīces no sava konta un piesaistīt tās citam lietotāja kontam. Varat arī pierakstīties vienā kontā no vairākām mobilajām ierīcēm.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?