Skip to main content

Es mēģinu atjaunināt tīkla vārtejas aparātprogrammatūru, bet tas neizdodas. Ko man darīt?

Tīkla vārteja neļauj veikt vairākas aparātprogrammatūras atjaunināšanas vienlaikus, tāpēc pārliecinieties, vai esat vienīgais, kas mēģina atjaunināt aparātprogrammatūru.

Ja atjaunināšana tiek pārtraukta procesa laikā (piem., piespiedu kārtā aizverot lietojumprogrammu), pirms jauna mēģinājuma veikšanas jānogaida vismaz 20 minūtes.

Ja atjaunināšanu vēl aizvien neizdodas veikt, mēģiniet atsāknēt tīkla vārteju. Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar savu uzstādītāju vai ar Daikin tehniskās apkalpošanas nodaļu.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?