Skip to main content

Es vēlos izslēgt ierīci vai mainīt tās iestatīto vērtību, izmantojot lietojumprogrammu Daikin Residential Controller, bet lietojumprogramma neļauj to darīt. Kāpēc tā notiek?

Atkarībā no jūsu Daikin ierīces stāvokļa tai var būt bloķētas dažas vadības funkcijas. Funkcijas, ko nevar vadīt ir pelēkotas.

Ja lietotāja interfeisā ir aktīvs uzstādīšanas režīms, pilna ierīces vadība ir bloķēta drošības apsvērumu dēļ. Uzstādīšanas režīms pēc kāda laika tiks automātiski deaktivizēts. Ja tas nenotiek, palūdziet savam uzstādītājam deaktivizēt uzstādīšanas režīmu jūsu vietā.

Ja ierīce ir kļūdas stāvoklī, visas vadības funkcijas, izņemot [IESLĒGT/IZSLĒGT], drošības apsvērumu dēļ ir bloķētas.

Ja pēc kļūdas stāvokļa ierīce pāriet avārijas režīmā (vai nu automātiski, vai manuāli pēc lietotāja apstiprinājuma — atkarībā no iestatījumiem), vadības funkciju bloķēšana tiek atcelta un atkal ir iespējama pilna vadība. Ņemiet vērā, ka, lai ierīce pārietu avārijas režīmā „manuāli”, jāveic manuālas darbības ierīces lietotāja interfeisā, tāpēc jums fiziski jāatrodas pie ierīces.

Visa vadības funkcijas ir bloķētas arī tad, ja ierīcei ir aktīvs brīvdienu režīms. Lai atjaunotu vadības funkcijas, mēģiniet deaktivizēt brīvdienu režīmu.

Lai pārbaudītu ierīču pašreizējo statusu, pieskarieties „zvaniņa” ikonai vienā no vadības ekrāniem.

Ņemiet vērā, kas dažas Daikin Altherma siltumsūkņa ierīces ir tikai daļēji saderīgas ar lietojumprogrammu Daikin Residential Controller. Tā rezultātā vadības aplis var būt neaktīvs vai pelēkots. Lai piekļūtu pārskatam par to, kuras funkcijas atbalsta katra ierīce, skatiet saderības matricu compatibilityMatrix.xlsx.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?