Skip to main content

Es saņemu kļūdas ziņojumu ar kļūdas kodu „10000”. Ko tas nozīmē?

Daikin tiešsaistes kontrolieris var būt instalēts multi iekštelpu sistēmās. Multi iekštelpu sistēmu gadījumā iekštelpu ierīces nevar darboties nesaderīgos darbības režīmos (piemēram, dzesēšanas un apsildes režīmos). Pārslēdzot darbības režīmus priekšroka tiks dota prioritārajai ierīcei (sīkāku informāciju meklējiet iekštelpu ierīces rokasgrāmatā). Ierīces, kas nav prioritārās, tiks pārslēgtas gaidstāves režīmā, ja to darbības režīms neatbildīs prioritārajā ierīcē atlasītajam darbības režīmam.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?