Skip to main content

Es aizmirsu bērnu drošības bloķēšanas kodu. Kā es varu atkārtoti inicializēt adapteri?

Jums nāksies atiestatīt WLAN adapteri uz rūpnīcas iestatījumiem, lai noņemtu bērnu drošības bloķēšanas kodu.

Uzmanību: atiestatot WLAN adapteri uz rūpnīcas iestatījumiem, tiek notīrīti visi iestatījumi. Jums nāksies vēlreiz iestatīt WLAN adapteri, lai pielāgotu to savām vēlmēm.

Tiek atiestatīti šādi iestatījumi:

  • Mājas tīkla savienojums (WLAN iestatījumi)
  • „Ārpus mājām” konta informācija
  • Bērnu drošības bloķēšanas kods
  • Grafiku taimeri (tostarp patērētās jaudas regulēšanas grafika funkcija1)
  • Enerģijas patēriņa dati1
  • Ierīces nosaukums un ikona


Lai atiestatītu adapteri uz rūpnīcas iestatījumiem, rīkojieties šādi:

Uz WLAN adaptera:

  1. Vienlaikus nospiediet pogas „Iestatīšana” un „Režīms” un turiet tās nospiestas, līdz mirgo visas gaismas diodes.
  2. Atlaidiet abas pogas.
  3. Īsi nospiediet pogu „Iestatīšana”: visas gaismas diodes sāks mirgot ātri.
  4. Nogaidiet līdz „Barošanas” gaismas diode iedegas pastāvīgi. Adapteris ir veiksmīgi atiestatīts.

Pēc iepriekš minētās procedūras veikšanas, atkal varat piekļūt WLAN adaptera iestatījumiem, izmantojot viedtālruni, un iestatīt jaunu bērnu drošības bloķēšanas kodu.

1 Tikai, ja ierīce šo funkciju atbalsta.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?