Skip to main content

Es nevaru izveidot WLAN adapterim savienojumu ar tīklu.

Lūdzu, pārbaudiet, vai bezvadu maršrutētājs atrodas pietiekami tuvu WLAN adapterim. WLAN adaptera uztveršanas zonu var ievērojami samazināt šķēršļi, kas satur metālu (piemēram, armētas sienas).

Pārbaudiet arī maršrutētāja iestatīšanas lapā, vai maršrutētājs nav iestatīts, lai izmantotu Wi-Fi 12. vai 13. kanālu (skat. maršrutētāja rokasgrāmatu). WLAN adapteris neatbalsta Wi-Fi 12. un 13. kanāla izmantošanu. Ja maršrutētājs ir iestatīts uz Wi-Fi 12. vai 13. kanālu, mainiet maršrutētāja iestatījumus, lai tiktu izmantots cits Wi-Fi kanāls robežās no 1. līdz 11.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?