Skip to main content

Es nevaru piekļūt WLAN adaptera iestatījumiem „WLAN savienojums”, „Ārpus mājām”, „Bērnu drošības bloķēšana” vai „Laiks”.

Kāds cits lietotājs vada iekštelpu ierīci, izmantojot, piemēram, infrasarkano tālvadības kontrolieri vai citu viedtālruni. Nogaidiet dažas minūtes un mēģiniet vēlreiz.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?