Skip to main content

Es mēģinu pievienot savam kontam ierīci, bet šī ierīce jau ir saistīta ar citu kontu. Vai varat palīdzēt?

Jūs varat atsaistīt ierīces no (citiem) kontiem, sekojot plūsmai „Pievienot ierīci”.

Ņemiet vērā, ka tad, ja atsaistīsiet ierīci no (cita) konta, to vairs nebūs iespējams kontrolēt no šā konta.

Ekrānā „Ierīce jau ir pievienota” pieskarieties trīs punktiem un atsaistiet ierīci.

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Atrodiet vairāk informācijas

Vai jums vajadzīga palīdzība?

Vai jums vajadzīga palīdzība?